Ders Adı Bilgisayarlı Destekli Tasarım
Ders Kodu MKN-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Murat Aydın
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği ProEngineer montaj ve CAM modülleri uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin montaj ve montaj ile ilgili analizleri yapabilmesi, ProEngineer programıonın CAM modülünü kullanarak CNC tezgahların CL kodlarının çıkartabilmesi amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Hareketli ve sabit montaj yapabilme
2 2. Montajlar üzerinde analiz yapabilme
3 3. ProEngineer programının montaj modülünün CUT_OUT uygulamalarını yapabilme
4 4. Yeni koordinat merkezi oluşturabilme
5 5. ProEngineer programının CAM modülününde yüzey temizleme işlemlerini yapabilme
6 6. ProEngineer programının CAM modülününde hacim boşaltma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Montaj (Assembly) modülü. Senaryoyu oluşturan sabit parçaların montajı.
2 Senaryoyu oluşturan parçaların montajına devam. Hareketli parçaların montajları
3 Senaryoyu oluşturan parçaların montajına devam. Montaj içersinde yeni parça modellemek
4 Senaryonun tamamlanması. Montaj dosyalarının birbirine montajı. Montaja hareket vermek, montaj
5 Montaj (Assembly) modülünün CUT_OUT özelliği
6 CAM modülünü inceleme
7 Koordinat sistemi yeni koordinat merkezi oluşturmak
8 CAM modülünde VOLUM komutu.(Hacim Boşaltmak)
9 CAM modülünde VOLUM komutu.(Hacim Boşaltmak)
10 CAM modülünde CL dataları çıkarktma
11 CAM modülünde WİNDOW komutu.(Hacim Boşaltmak)
12 CAM modülünde uygulama ve CL dataları çıkartmak
13 CAM modülünde uygulama ve CL dataları çıkartmak
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 5
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 1
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 4
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 8 4 32
Sunum 8 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Megep Ders Modülleri, Makine Teknolojisi, http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html 2. "ProEngineer Wildfire2.0 ile Tasarım Teknikleri", Melikşah Kandilci, Atlas Yayın Dağıtım 3. "ProEngineer Wildfire3.0 ile Tasarım", Barış Bostancıoğlu, Değişim Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri