Ders Adı Talaşsız İmalat Yöntemleri
Ders Kodu MKN-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. İsmail Özcan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat, Robotlar, Esnek İmalat Sistemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ürün tasarım ve imalat sektörlerinde çalışmak isteyen imalat mühendisliği bölümü öğrencilerine modern tasarım-prototip üretim sistemlerini tanıtmak ve temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Modern İmalat Sistemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
2 Tasarım, Prototipleme, İmalat Süreçlerinde Toz Metalürjisi, Kaynaklı Birleştirmeler,Dökümcülük bilgilerinin kullanılmasını öğrenme.
3 Temel Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Uygulama Becerisine Sahip Olmak
4 Üretim proseslerinde hangi üretim yönteminin kullanılması gerektiğini bilmek
5 Üretim prosesinin başından sonuna kadar sürece hakim olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Bilgisayarların yapısı tarihçesi, Donanım ve Yazılım
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Bilgisayar Destekli Tasarımın Tanımı, Tarihçesi ve Yazılımlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Eşzamanlı Mühendislik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Esnek İmalat Sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 NC, CNC, DNC kavramları, CNC Avantaj ve Dezavantajları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 NC, CNC, DNC kavramları, CNC Avantaj ve Dezavantajları 2
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Grup Teknolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 CNC Programlama Dilleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Grup Teknolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 CIM Robotlara Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Robotların Çalışma Prensipleri, Güç Kaynakları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Bilgisayar Destekli İmalata Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Bilgisayar Destekli İmalatta Kullanılan Yöntemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 5
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 3
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 5
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 4
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 5
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Bilgisayar Bütünleşik İmalat Desr Notları ( Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Kenan Genel, William D. CALLISTER, David D. RETHWISCH ) MODERN KAYNAK TEKNOLOJİSİ (Doç.Dr.NİZAMETTİN KAHRAMAN*BEHÇET GÜLENÇ)
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Kalpakjian, Serope; Schmid, Steven (2006), Manufacturing engineering and technology (5th ed.), Prentice Hall, p. 1192, ISBN 9787302125358. 2. Laplante, Phillip A. (2005), Comprehensive dictionary of electrical engineering (2nd ed.), CRC Press, p. 136, ISBN 9780849330865. 3.AMICE Consortium (1991). Open System Architecture for CIM, Research Report of ESPRIT Project 688, Vol. 1, Springer-Verlag, 1989. 4.AMICE Consortium (1991), Open System Architecture, CIMOSA, AD 1.0, Architecture Description, ESPRIT Consortium AMICE, Brussels, Belgium. 5.a b F. Vernadat (1996). Enterprise Modeling and Integration. p.40 6.Richard C. Dorf, Andrew Kusiak (1994). Handbook of Design, Manufacturing, and Automation?. p.1014
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri