Ders Adı Malzeme Teknolojisi
Ders Kodu MKN-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme. 2. Çekme deneyi 3. Yüzey muayene deneyleri. 4. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme. 5. Kompozit malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilme. 6. Metallere alternatif olarak kullanılan endüstriyel polimerik malzemeleri tayin edebilme. 7. Korozyon ve çareleri. 8. Korozyonun oluşumunu ve önleme yöntemlerini açıklayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemelerin mekanik özellikleri ve test yöntemleri. Kalıcı Şekillendirme Yöntemleri. Polimerik Malzemeler. Kompozit Malzemeler. Korozyon ve Korozyondan Korunma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme. 2. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme. 3. Metallerin iç yapılarını inceleme yöntemini tanıyabilme.
Dersin Amacı Malzemelerin tahribatlı deneylerini yapmak, malzeme şekillendirme yöntemlerini kavratmak, makro ve mikro yapı incelemelerini yaptırmak, polimer ve kompozitleri tanıyabilme, korozyonu ve korunma yöntemlerini tayin etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzeme Muayenesine Genel Bakış
2 Tahribatlı ve Tahribatsız Deneylere Giriş
3 Sertlik ve Sertlik Ölçme Yöntemleri
4 Çekme Deneyi
5 Çekme Deney Hesapları
6 Basma Deneyi
7 Endüstriyel Kalıcı Şekil Verme Yöntemleri
8 Sürünme Deneyi
9 Darbe ve Kırılma Tokluğu
10 Devam / Ara sınav
11 Yorulma Deneyi, Kompozit malzemeler
12 Endüstriyel Kalıcı Şekil Verme Yöntemleri
13 Yüzey Muayene Deneyleri
14 Korozyon ve Çareleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 2
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 1
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 2
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 4
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 3
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 15 75
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)T. NEJDET, "Malzeme Bilimine Giriş", Arpaz Matbaacılık, 1983 2)M.Y. GÜRLEYİK, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KTÜ, 1988 3)Savaşkan, Temel, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", Derya Yayınevi, 2000, Trabzon.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)