Ders Adı Malzeme Teknolojisi
Ders Kodu MKN-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Murat Aydın
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Malzemelerin sınıflandırılması, temel özellikleri, tasarım için en uygun malzemelerin seçilebilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Endüstriyel alanda kullanilan malzemelerin çesitlerini taniyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, tasarim için en uygun malzemeleri seçebilme becerisini kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Malzemeleri sınıflandırabilme,
2 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
3 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme
4 4. Demir ile karbonun yaptığı alaşımları tayin edebilme
5 5. Denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilme
6 6. Çelik standartlarını tanıyabilme
7 7. Denge Diyagramları
8 8. Demir-Karbon Denge Diyagramı
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Malzeme tanımı ve Endüstriyel malzemelerin sınıflandırılması aa
2 Atomik bağ yapıları ve Bağ kuvvetleri
3 Atom ve Kristal Yapıları
4 Kristal Kusurları
5 Katılaşma, miller indisleri
6 Katı Eriyik ve Fazlar
7 Denge Diyagramları
8 Demir-Karbon Denge Diyagramı
9 Demir-Karbon Alaşımları
10 Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemleri
11 Devam / Ara sınav
12 Atomsal Yayınım
13 Malzeme Standartları
14 Demirdışı metal ve alaşımları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 5
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 5
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 4
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 2
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 2
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 5
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 3
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 1 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 2 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) T. NEJDET, "Malzeme Bilimine Giriş" , Arpaz Matbaacılık, 1983 2) M.Y. GÜRLEYİK, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KTÜ, 1988
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri