Ders Adı Teknik Resim I
Ders Kodu MKN-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere teknik resmin temelleri, teknik resim standartları, ölçülendirme, makine parçalarının çizimleri ve bilgisayar destekli teknik resim gösterilmektedir. Bu dersin ilk yarısında teknik resmin temelleri, ticari bir tasarım programı yardımıyla iki boyutlu çizim, görünüş çıkarma, üç boyutlu katı parça modelleme ve üç boyutlu modelden teknik resim çıkarılması anlatılmaktadır. Dersin diğer yarısında ise kesit ve yardımcı görünüşler, teknik resimlerin ölçülendirilmesi, üç boyutlu parçaların montajı ve montaj resminin oluşturulması gösterilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarım programları kullanılarak, teknik resmin temellerinin anlaşılması ve uygulanması. Montaj çizimlerinin hazırlanması, boyutlandırılması ve toleranslandırılması. Makine elemanlarının çizimleri, teknik resim okuma, üç boyutlu parça modelleme, parça montaj kabiliyetlerinin kazandırılması.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu yeterli görünüşlerini elde edebilmek.
2 2. İki boyutlu teknik resimleri ölçülendirebilmek ve uygun toleransları verebilmek.
3 3. Bir tasarım programı kullanarak iki boyutlu teknik resim, üç boyutlu parçalar ve montaj modellerini oluşturulabilmek.
4 Teknik resimleri okuyabilmek ve anlayabilmek
5 Teknik Resim norm ve kurallarını öğrenmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teknik resim hakkında genel bilgiler, çizgi grupları
2 Görünüş çıkarma
3 Görünüşler ve uygulamaları
4 Üç boyutlu parça modellemeye giriş
5 Üç boyutlu parça modelleme
6 Üç boyutlu parça modelleme
7 Modelden teknik resim elde edilmesi
8 Kesitli ve yardımcı görünüşler
9 ARA SINAV HAFTASI
10 Kesitli görünüş uygulamaları
11 Ölçülendirme teorisi
12 Montaj uygulamaları
13 Montaj uygulamaları
14 Montaj resminin oluşturulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 1
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 5
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 3
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu • Nejat Kıraç, Teknik Resim, Dora Yayınları. • İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Teknik Resim, De-Ha Yayımcılık. • Dennis K. Lieu, Sheryl Sorby, Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design, Delmar Cengage Learning. • Frederick E. Giesecke, Technical Drawing with Engineering Graphics, Pearson.
Diğer Kaynaklar • Nejat Kıraç, Teknik Resim, Dora Yayınları. • İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Teknik Resim, De-Ha Yayımcılık. • Dennis K. Lieu, Sheryl Sorby, Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design, Delmar Cengage Learning. • Frederick E. Giesecke, Technical Drawing with Engineering Graphics, Pearson.
Materyal
Dökümanlar • Nejat Kıraç, Teknik Resim, Dora Yayınları. • İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Teknik Resim, De-Ha Yayımcılık. • Dennis K. Lieu, Sheryl Sorby, Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design, Delmar Cengage Learning. • Frederick E. Giesecke, Technical Drawing with Engineering Graphics, Pearson.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri