Ders Adı Mukavemet
Ders Kodu MKN-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Zehra ALKAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramlar, kullanılan malzeme özellikleri mukavemetin temel prensipleri verilir. Sistemlere etki eden dış yük çeşitleri tekil,yayılı yük ,eksenine indirgenmiş moment verilir.Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenir. Boyutlandırma ve deformasyon hesaplamaları yapılır Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak,kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi..Eksenel normal gerilme (Çekme ve Basınç gerilmesi) boyutlandırma ve deformasyon analizleri gerçekleştirilir. Burulma zorlanması , eğilme zorlanması bileşik gerilme konuları analiz edilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Makine ve elemanlarının tasarımında gerekli olan, Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramları yardımıyla problem çözme tekniklerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Şekil değiştiren cisimler Mekaniğinin Temel kavram ve prensiplerini bilir.
2 2) Taşıyıcı sistemlerin tasarımını ve malzeme seçimini yapabilir.Fiziksel modelden matematiksel modele sistemleri dönüştürerek,mekanik prensiplerini uygulayabilir.
3 3) Değişik yüklerle zorlanan taşıyıcı sistemlerin Boyutlandırma ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilir.
4 4) Taşıyıcı sitemlerde boyutlandırmaya temel olan kesit tesiri diyagramlarını çizebilir.
5 5) Geometrik cisimlerin (daire,dikdörtgen,içi boş daire,üçgen) atalet momentlerini alabilir
6 6) Degişik zorlanma ve gerilme durumlarına göre gerekli boyutlandırma ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilir.
7 7) Burulma , eğilme ve bileşik gerilme durumlarında gerekli hesaplama becerilerini gösterebilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği, temel kavramlar, Rijit cisim,Hook cismi,Elastik ve plastik cisim kavramlarının açıklanması
2 Taşıyıcı sistemlerin temel yükleme durumları, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmelerinin belirlenmesi.
3 Gerilmenin tanımı ve gerilme çeşitleri,
4 Taşıyıcı sistemlerde değişik yükleme tiplerine gör Kesit Tesiri Diyagramlarının çizilmesi.
5 Gerilme ve uzama arasındaki ilişkiler ?Elastisite modülü ve Poisson oranı
6 Eksenel Normal gerilme analizi ve uygulamaları. Boyutlandırma ve şekil değiştirme hesaplamaları
7 Eksenel Normal gerilmede termal etki, üç mafsallı çubuk taşıyıcı sistemleri,ince cidarlı halka vb. etkilerin hesaplanması
8 Kesme -Kayma- gerilmesi analizi ve uygulamaları
9 Burulma gerilmesi ve uygulamaları
10 Burulma gerilmesi ve uygulamaları
11 Burulma gerilmesi ve uygulamaları
12 Basit eğilme gerilmesi, elastik eğri metotları ve uygulamaları
13 Birleşik gerilmeler ve uygulamaları
14 Burkulma ve uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 1
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 1
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri