Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu MKN-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı.. 2 Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli 4. Her hafta verilen föyler de görülen hatalar ertesi hafta öğrenciye gösterilmeli. 5. Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri 6. Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar 7. Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları. 8. Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknik resim tasarımcının ifade etmek istediği makine parçasının gerçekleştirilmesini sağlamak için parçanın uygun görünüş, kesit alma, ölçülendirme, yüzey işlemleri, toleranslar vs. öğretmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı.. 2. Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli. 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli
Dersin Amacı imalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resimin önemi, çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri.
2 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
3 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
4 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
5 Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri
6 Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
7 Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
8 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
9 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
10 Montaj uygulamaları I
11 Montaj uygulamaları II
12 Yatak rulman birleştirmeleri.
13 Demontaj uygulamaları.
14 Kayış, kasnak, dişli çark uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 4
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 4
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 2
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 5
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 10 4 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Öztaş NİMET, Gediktaş MUSTAFA Teknik Resim, Çağlayan Basımevi, 1988 2-Özçilingir NAİL, Teknik Resim, İstanbul 2002 3-TÜRKDEMİR Kemal, Teknik Resim, Denizli 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)