Ders Adı Statik
Ders Kodu MKN-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Zehra ALKAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Statiğin temel prensipleri, Vektörel işlemler, Maddesel Noktaların Statiği, Rijit Cisimler, Rijit Cisimlerin Dengesi, Ağırlık Merkezleri, Düzlem taşıyıcı sistemler, Kafes sistemler, Kablolar, Atalet Momentleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Statiğin temel prensiplerini öğretmek ve statiğin temel prensiplerini kullanarak mühendislik problemlerinin çözümünde teknik yöntemleri vermek
No Dersin Kazanımları  
1 1) Statiğin Temel Prensiplerini bilir
2 2) Vektör tanımını ve vektörel işlemleri yapabilir.
3 3) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini hesaplayabilir
4 4) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin analiz eder
5 5) Momentin anlamını bilir ve bir kuvvetin bir noktaya göre momenti alabilir
6 6) İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest cisim diyagramlarını çizer ve mesnet kuvvetlerini yerleştirir
7 7) Cisimlerin ağılık merkezlerini bulabilir. Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözer
8 8) Kafes Kiriş Sistemlerini analiz eder ve kuvvetleri bulur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Statiğe giriş; Vektörler, vektörel işlemler
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının temin edilmesi
2 Maddesel Noktaların Statiği_I : kuvvetlerin bileşkesi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
3 Maddesel Noktaların Statiği_II: maddesel noktanın dengesi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
4 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_I
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
5 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_II
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
6 Rijit Cisimlerin Dengesi_I
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
7 Rijit Cisimlerin Dengesi_II
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
8 Ağırlık Merkezleri
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
9 Düzlem taşıyıcı sistemler: Çok parçalı sistemler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
10 Genel uygulama
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
11 Kafes sistemler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
12 Kablolarda Kuvvetler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
13 Yayılı Kuvvetler: Atalet Momenti
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
14 Genel uygulama
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 5
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 5
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 2
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 2
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Beer, F.P., Johnston, E.R., Eisenberg, E.R., Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK, Çevirenler: Ömer Gündoğdu, Halil Rıdvan Öz ve Osman Kopmaz, ISBN:978-975-6240-19-9, Güven Bilimsel Yayınevi, 2008, İzmir, Türkiye. 2)Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: STATİK, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye. 3) Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: Statik Çözümlü Problemleri, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri