Ders Adı Makine Elemanları
Ders Kodu MKN-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Birim sistemlerini tanıma ve kullanabilme. 2. Çekme ve basma gerilmesini tanımlayabilme. 3. Makine elemanlarını sınıflandırabilme. 4. Makine elemanı için malzeme seçimi. 5. Lehim Bağları- yapıştırma bağları. 6. Kaynak bağları-perçin bağları. 7. Cıvata bağları- pimler ve pernolar. 8. Mil- göbek bağları.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilmektir. Makine sanayinde kullanılan elemanların mukavemet hesaplarını yapabilmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Birim sistemlerini tanıma ve kullanabilme. 2. Çekme ve basma gerilmesini tanımlayabilme. 3. Makine elemanlarını sınıflandırabilme.
Dersin Amacı Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Birim Sistemleri- Makine Tasarımında Genel Esaslar
2 Standartlar-Toleranslar ve Geçmeler
3 Makine Elemanlarının Mukavemet Hesapları
4 Makine Elemanı için Malzeme Seçimi
5 Lehim Bağları- Yapıştırma Bağları
6 Kaynak Bağları-Perçin Bağları
7 Cıvata Bağları- Pimler ve Pernolar
8 Mil- Göbek Bağları
9 Devam / Ara Sınav
10 Yaylar- Akslar- Miller
11 Triboloji(Sürtünme-Yağlar ve Yağlama)
12 Kaymalı Yataklar-Rulmanlar
13 Kavramalar- Kayış Kasnak Mekanizmaları
14 Dişli Çarklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 5
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 4
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 2
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 4
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 5
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 1 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Bozacı, Atilla; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Çağlayan Kitabevi, 2005, İstanbul 2) Bozacı, Atilla; Makine Elemanlarının Projelendirilmesi, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul 3) Akkurt, Mustafa; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul 4) Gediktaş, Mustafa; Makine Elemanları Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)