Ders Adı Kalite Güvencisi ve Standartları
Ders Kodu MKN-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) AHMET BÜLBÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavrar. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavrar. 3. Kalite Güvencenin önemini kavrar ve içeriğini anlar. 4. Mesleki standartları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği A. Standardizasyon B. Kalite Ve Kalite Kavramları C. Kalite Güvence D. Mesleki Standartlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavratmak. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavratmak. 3. Kalite Güvencenin önemini kavratmak ve içeriğini öğretmek. 4. Mesleki standartları kavratmak.
Dersin Amacı 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, 2. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, 3. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme, 4. Mesleki Standartları açıklayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyonun gelişim süreci.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Standardizasyon konusu, amaçları ve ilkeleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Kalite ve Kalite ile ilgili kavramlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Kalite maliyetleri ve riskleri. kalite ve verimlilik arasındaki ilişki.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Kalite yönetim ilkelerinin açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 TS-EN-ISO 9000 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 TS-EN-ISO 9001 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 TS-EN-ISO 9004 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 ISO 19011: standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 2
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 3 2 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. KÖLÜK N.,DİLSİZ İ.,KARTAL C.,Kalite Güvencesi ve Standartları,ISBN:975-288-495-4,Atlas Yayınevi,Ankara,Türkiye 2. TSE.Standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)