Ders Adı İşletme Yönetimi
Ders Kodu MKN-118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yönetim yapısının genel işlevlerini kavrar. 2. To teach to plan, direct and control activites of a labourer team. 3. To get to comprehend basic principles about Turkish business law.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği A. Yönetim ve İmalat B. Planlama, Yönlendirme ve Denetim C. Türk İş Hukuku.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Yönetim yapısının genel işlevlerini kavratmak. 2. Bir işçi ekibinin faaliyetlerini planlama, yönlendirme ve denetlemeyi öğretmek. 3. Türk iş hukuku hakkında temel ilkeleri kavratmak.
Dersin Amacı Yönetim, iş hukuku ve imalat yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Önceden planlama, tahmin yürütme, kontrol etme, planlama, organizasyon
2 Yetki ve sorumluluk dağılımı ve saygınlık olgularıyla bağıntılı olarak, yönetim yapısının temel kuralları
3 Hiyerarşik personel ve işlevsel yönetim yapılarını anlatarak bunları tipik örgüt şemalarının karşılaştırılması.
4 İmalat yöntemlerini (kaynak, döküm, dövme, talaşlı üretim) maliyet yönünden karşılaştırılması.
5 Bir ürünün maliyetinin belirlenmesinde temel unsurların (enerji, işçi giderleri, malzeme vb.) analiz edilmesi.
6 Üretim için stok kontrolünün yapılması.
7 Yönetimde üretim, kalite kontrol, stok kontrol, muhasebe ve pazarlama birimleri arasındaki ilişkilerinin açıklanması.
8 Planlama
9 Planlama
10 Yönlendirme
11 Denetim
12 Türk İş Kanunu’nun kaynaklarının açıklanması. Türk işçi örgütlenmesinden sorumlu Bakanlığın yönetim yapısının incelenmesi.
13 “Hizmet Sözleşmeleri” deyiminin açıklanması.
14 Sözleşmelerle ilgili anlaşmazlıkların ve bunların çözüm yöntemlerinin sıralanması. Bir iş yerinin açılması ve işletilmesinde gerekli mevzuat.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 0
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 3
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 4 16
Sunum 3 1 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Karalar, R, ‘Genel İşletme Ekonomisi’, ISBN 975-412-058-7, Engin Yayını, 1993, Ankara, Türkiye. 2. Özdemir, A., Girişimcilik, Özkan Matbaacılık, 1998 Ankara, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)