Ders Adı Isıtma Soğutma Sistemleri
Ders Kodu MKN-3156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri ısı kayıpları, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme deposu, yüksek yapıların ısıtılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını, elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin yapısını kavramak
2 2) Bölgesel ısıtma sistemlerinin işleyişini kavramak
3 3) Merkezi ısıtma sistemleri elamanlarını tanımak, özelliklerini bilmek
4 4) Binadaki ısı transferini ve çatı merkezli ısıtma sistemlerini yapabilmek
5 5) Isı geçişi bağıntıları, ısı kaybı hesabı, borular, ısıtma malzemeleri ve pompa seçim hesaplarını yapabilmek
6 6) Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemlerini kavramak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
2 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
3 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
4 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
5 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
6 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
7 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
8 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
9 Örnekler..
10 Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
11 Isı direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
12 Kapalı ve açık genleşme depoları, pompa seçim hesabı, boru çapı hesabı
13 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
14 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 2
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 2
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK, Isıtma Sistemleri
Diğer Kaynaklar Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK, Isıtma Sistemleri
Materyal
Dökümanlar Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK, Isıtma Sistemleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri