Ders Adı İleri İmalat Yöntemleri
Ders Kodu MKN-3160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin ilk bölümünde, geleneksel imalat yöntemlerinin sınırlamaları ve modern imalat teknolojilerinin doğuşu ele alınacaktır. İkinci bölümde, 3D baskı teknolojisinin prensipleri ve farklı uygulama alanları incelenecek. Üçüncü bölümde, CNC işleme teknolojisinin temelleri ve endüstrideki rolü tartışılacaktır. Dördüncü bölümde, lazer kesim teknolojisinin avantajları ve endüstriyel kullanımları ele alınacaktır. Beşinci bölümde, robotik üretimin temelleri ve geleceği üzerinde durulacaktır. Altıncı bölümde, ileri malzeme işleme tekniklerinin özetine yer verilecektir. Son olarak, yedinci bölümde, tasarım stratejileri ve kalite kontrol teknikleri vurgulanarak dönem projesi sunumlarına geçilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere modern imalat teknolojileri ve yöntemleri hakkında bilgi vermek, ileri imalat süreçlerini anlamalarını sağlamak ve endüstriyel uygulamalara yönelik beceriler kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İleri Kaynak Yöntemleri
2 2) Elektro-Erozyon (EDM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
3 3) Kimyasal Aşındırma (ECM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma
4 4) Lazer Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
5 5) MAG (Metal Activ Gaz) kaynak yöntemi, önemi, kullanılan gazlar ve özellikleri, hangi malzemelerin kaynağında kullanılır, uygulanması, avantaj ve dez avantajları,
6 6) MIG-MAG kaynak parametreleri ve kaynak pozisyonları Tozaltı kaynak yöntemi ve uygulama prensibi
7 7) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin karşılaştırılması zayıf yönleri, gereksinimi üstünlükleri
8 8) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin sınıflandırılması, kullanım ölçütleri
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Geleneksel imalat yöntemleri ve sınırlamaları
2 İleri imalat yöntemlerinin tanımı ve tarihçesi, Katı modelleme ve tasarım programlarına giriş
3 3D baskı teknolojisinin prensipleri
4 FDM, SLA, SLS gibi farklı 3D baskı yöntemleri
5 CNC tezgâhları ve temel bileşenleri
6 CNC programlama ve kontrol sistemleri
7 Lazer kesim prensipleri
8 Lazer kesim uygulamaları ve endüstriyel kullanım alanları
9 Ara Sınav Haftası
10 Endüstriyel robotların temel prensipleri
11 Robotik üretimdeki güncel trendler ve gelecek projeksiyonları
12 Alışılmamış imalat yöntemleri
13 İleri imalatta tasarım ve kalite kontrol
14 İleri imalat süreçlerinde kalite güvencesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu • Mikell P. Groover, Modern İmalatın Prensipleri, Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar • Mikell P. Groover, Modern İmalatın Prensipleri, Nobel Akademik Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar • Mikell P. Groover, Modern İmalatın Prensipleri, Nobel Akademik Yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri