Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu MKN-3162
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere termodinamiğin tanımı ve uygulama alanları, Termodinamiğin yasaları ve diğer temel kavramlar (sıcaklık,ve tersinirlik; iş ve ısı kavramları); saf akışkanların hacimsel özellikleri; ısı etkileri; ikinci yasa ve entropi; homojen fazların termodinamik özellikleri; akış proseslerinin termodinamiği; güç çevrimleri anlatılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Termodinamiğin temel kavramlarını, yasalarını tanımlamak ve gerçek hayat sistemlerine uygulamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Termodinamiğin kanunlarını sistemlere uygulayabilme.
2 Kullanılan birimler ve dönüşümlerine hâkim olma.
3 Isı geçişi mekanizmalarını anlayabilme
4 Termodinamiğin kanunlarını anlayabilme
5 Isı geçişi uygulama alanlarına hakim olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Termodinamiğe giriş
2 Termodinamiğin kanunları ve bazı tanımlar
3 Temel birimler, ısı ve özgül Isı
4 Ağırlık ve özgül ağırlık
5 Hacim ve özgül hacim
6 Basınç ve mutlak basınç
7 İdeal gaz kanunları
8 İş, güç ve problemleri
9 Ara Sınav Haftası
10 Termodinamiğin kanunları ile ilgili olaylar ve diyagramlar
11 Termodinamiğin 1. ve 2. kanunları
12 Termodinamiğin 3. kanunu ve çevrimler
13 Isı geçişi ve mekanizmaları
14 Motor çevrimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 1
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 1
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar • Çengel, Y.A., 'Mühendislik yaklaşımıyla termodinamik' Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000. • Çengel, Y.A., 'Introduction to thermodynamics and heat transfer' , McGraw-Hill, New York., 1997. • Telli, Z.K., 'Termodinamik: problemleri ile birlikte', Palme Yayıncılık, Ankara, 1998. • Yakut, A.K., 'Termodinamik problemleri', Akdeniz Üniversitesi , Isparta, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri