Ders Adı Bilgisayar Destekli Üretim
Ders Kodu MKN-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Murat Aydın
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgisayarlı Tümleşik Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretime Destek Sistemleri,Endüstriyel Robotlar, CAD/CAM Sisteminin İncelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Makine endüstrisinde bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme
No Dersin Kazanımları  
1 Bilgisayar Yazılımlarını Tanıma
2 İki boyutta teknik çizimler yapabilme
3 üç boyutlu modelleme yapabilme
4 İmalat çizimlerini oluşturabilme-okuyabilme
5 Katı modellerin imalat programlarını oluşturabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Mühendislik, İmalat Planının Temel işlevleri ve Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri
2 Üretim kaynakları Planlaması, "tam zamanında? üretim ve yeni gelişen bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin temel işlevlerini tanımlar
3 Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim sistemlerinin tanımı ve temel işlevleri
4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Doğrudan Sayısal Kontrol, Bilgisayarlı Tümleşik Üretim paket programlarının temel işlevleri
5 Esnek İmalat Sistemleri, Esnek Montaj Sistemleri, Bilgisayar Destekli Montaj paket programlarının temel işlevleri
6 Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği, Bilgisayar Destekli Bakım Planlama paket programlarının temel işlevleri
7 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
8 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
9 Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özellikleri
10 Malzeme taşımacılığı, tezgah yükleme işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
11 İşleme operasyonları, kaynak, montaj, kalite kontrol ve püskürtme boyama işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
12 Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim programlarını kullanarak iş parçasının tasarımı
13 İş parçasının bilgisayar denetimli tezgahta işlenmesi
14 CAD-CAM paket programlar konusunda yeni programlar araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 3
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 3
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 3
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 4
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 4
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 5
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 14 1 14
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Computer Aidet Production
Diğer Kaynaklar Computer Aidet Production
Materyal
Dökümanlar Computer Aidet Production
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri