Ders Adı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu MKN-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Önder Akyürekli
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri, İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler, İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri, Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları, Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum, Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi, Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler, Gaz Tüplerinin Tehlikeleri, Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri, Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı, Elektriki Tehlikeler, Yangın Güvenliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.
No Dersin Kazanımları  
1 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel bilgilere sahip olur, bu kapsamda önemli tanımlar ve kavramları bilir
2 İSG tarihsel gelişimi, dünyadaki ve Türkiye?deki gelişmeleri öğrenir
3 Hukuksal normlar ve bağlayıcı sözleşmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olur
4 Tehlike, risk ve risk etmenlerine karşı alınacak tedbirler ve uygulama yöntemlerini bilir
5 İş kazaları, meslek hastalıklarını tanımlar ve kazalara karşı alınması gereken önlemleri öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiyedeki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri.
2 İş Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler
3 İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri
4 Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları
5 Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum
6 Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi
7 Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler
8 Gaz Tüplerinin Tehlikeleri
9 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
10 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
11 Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı
12 Elektriksel Tehlikeler
13 Yangın Güvenliği
14 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 5
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 58    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar 1. Altın, M., & Taşdemir, Ş. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi. 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 3. Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara. Selek, H. S. (2016). İş sağlığı ve güvenliği (İSG): temel konular-teori-uygulama-yönetmenlik. Seçkin Yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri