Ders Adı Cnc Programlama
Ders Kodu MKN-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği CNC Torna tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri öğrenme. Tezgâh koordinat eksenleri, referans noktaları, kontrol panel çeşitleri, kesici ve iş parçası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile CNC torna tezgâhını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) CNC Torna Tezgâhını işe hazırlamak
2 CNC programlama diline hakim olmak
3 CNC Torna Tezgâhında üretim yapmak
4 CNC Torna Tezgâhı İçin program yazmak
5 CNC işleme merkezleri hakkında bilgi sahibi olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 CNC torna tezgâhının özellikleri ve kısımları
2 Kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri
3 Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri
4 Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri
5 Takım kaba işlemelerin hesabı
6 CNC torna tezgâhlarında programlama esasları
7 CNC Torna tezgâhlarında hareket ve koordinat sis.
8 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
9 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
10 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
11 Alt programlama tekniği ve yapısı
12 Alt programlama tekniği ve yapısı
13 CNC tezgâhlarında bulunan alarm ve hata kodları
14 Ölçme ve kontrol
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 2
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 2
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 2
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 7 1 7
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hamit Arslan, CNC Operatörünün el kitabı, Tezmaksan
Diğer Kaynaklar Hamit Arslan, CNC Operatörünün el kitabı, Tezmaksan
Materyal
Dökümanlar Hamit Arslan, CNC Operatörünün el kitabı, Tezmaksan
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri