Ders Adı Çelik Konstrüksiyon
Ders Kodu MKN-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi. 2. Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi. 3. Mühendislik problemlerini belirleme becerisi, etik sorumlulukları kavrama becerisi. 4. Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi. 5. Yaşam boyu öğrenme, kendi kendine öğrenme, güncel konularda bilgilendirme becerileri. 6. Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi. 7. Değişen koşullara uyum sağlama becerisi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine teknikerliği meslek dersi olup çelik konstrüksiyon makine projelendirme, imalat, makine esaslarını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Bina kolonları, köprüler, vinç gövdeleri gibi yapıların çelik konstrüksiyon olarak yapılmaları gereğini kavrama, taşıyıcı sistemleri tasarlama ve çubuk kuvvetlerini hesaplama. 2. Taşıyıcı sistem elemanlarının civatalı bağlantı esasları ve bunların sembolik olarak ifade edilmesi gereğini kavrayabilme. 3. Bazı özellik arz eden sistem elemanlarının bağlanmasında perçinli birleştirme kullanılması gereğini kavrama ve birleştirme esaslarını yerine getirebilme. 4. Çelik konstrüksiyonlarında yaygın olarak kullanılan kaynaklı birleştirmelerin esaslarını kavrama, gerekli tasarım ve hesaplarını yapabilme.
Dersin Amacı Çelik konstrüksiyon tasarımı yapabilme bilgisi edindirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çelik yapıların tarihçesi, kullanım alanları,üstün ve sakıncalı yönleri.
2 Malzeme olarak çelik ve çelik yapıların hesabına ilişkin bilgiler.
3 Çelik birleşimler ve birleşim araçları.
4 Çelik birleşimler ve birleşim araçları.
5 Çekme çubukları.
6 Çekme çubukları.
7 Yıliçi sınavı.
8 Yıliçi sınavı.
9 Basınç çubukları.
10 Basınç çubukları.
11 Kafes kirişler ve çelik çatı makasları.
12 Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler.
13 Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler.
14 Hadde profilinden eğilme çubuklarında eğik eğilme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 1
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 3
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çelik Yapılar, Prof. Dr. Hilmi Deren Çelik Yapılar 1.Cilt, Prof. Dr. Cemal Eyyubov Çelik Yapılar Ders Notları, Dr. Yavuz Bilgen
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)