Ders Adı Bilgisayarlı Destekli Tasarım (Paket Program)
Ders Kodu MKN-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilgisayar teknolojilerinin üretimdeki yerini açıklar. 2. Temel CNC programlama kodlarını oluşturabilir. 3. ProEngineer ile CNC tezgah programlayabiir. 4. CNC tezgahlarında torna programlama uygulamaları gerçekleştirebilir. 5. CNC Dik İşleme Merkezlerinde uygulamalar gerçekleştirebilir. 6. CNC Programlamada Çevrimler konusunu bilir. 7. Kalıp tasarımında ProEngineer kullanabilir. 8. CAD/CAM programlamanın genel özelliklerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar destekli üretimi kavrayabilme, hızlı protatif tekniklerini öğrenme, tersine mühendisliği kavrayabilme, bilgisayar destekli işlemleri kavrayabilme, numerik ve cnc kontrollu tezgahları öğrenebilme, cnc torno kodlarını öğrenme, CNC Dik İşleme Merkezi Programlama Uygulamalarını öğrenme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. CNC torna ve freze tezgahlarının kodlama sistemlerini, genel yapısını kavrayabilme; programlama için gereken ön bilgileri uygulayabilme. 2. CNC torna ve freze tezgahlarında programlama öncesi hazırlıkları yapabilme; bütün CNC torna ve freze tezgahlarında ortak olan kodlarla genel programlama yapabilme. 3. CNC torna ve freze tezgahı markalarında veya kontrol ünitelerinde programlama yapabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
Dersin Amacı Bilgisayar destekli üretim konusunu tanıyan, CNC tezgahlarını programlayabilen ve gerekli kodları hazırlayabilen öğrencileri yetiştirmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Üretime Genel Bakış
2 Hızlı Prototipleme, Hızlı Prototip Teknolojileri, Robotik
3 Eşzamanlı Mühendislik, Tersine Mühendislik
4 Bilgisayar Destekli İşlem Planlama
5 Nümerik Kontrollu Tezgahlar, CNC Programlama
6 ISO (G kodu) Programlama Esasları
7 CNC Torna G Kodları
8 CNC Torna Programlama Uygulamaları
9 CNC Dik İşleme Merkezi Programlama
10 CNC Dik İşleme Merkezi Programlama Uygulamaları
11 CNC Programlamada Çevrimler
12 CNC tezgah programlamada CadCam programlarının özellikle ProEngineer in yeri
13 Kalıp tasarımında CadCam programlarının yeri
14 CAD/CAM programlamanın genel özellikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 0
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 5
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Megep Ders Modülleri, Makine Teknolojisi, http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html 2."CNC-Metal İşleme El Kitabı", Sadi Ataşimşek, Birsen Yayınevi 3."Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC)", Prof.Dr. Mustafa Akkurt, Birsen Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)