Ders Adı İçten Yanmalı Motorlar
Ders Kodu MKN-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İçten yanmalı motorların sınıflandırılmasını öğrenmek. 2. İçten yanmalı motorların termodinamiği öğrenmek. 3. İçten yanmalı motorların kinematiğini öğrenmek. 4. İçten yanmalı motor yakıtları öğrenmek. 5. İçten yanmalı motorlarda yanma teorisini öğrenmek. 6. İçten yanmalı motor karakteristiklerini öğrenmek. 7. Tepkili motorları öğrenmek. 8. Motor testlerini öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İçten yanmalı motorların sınıflandırılması, otto ve dizel motor termodinamiği ve verimleri. Yanma prosesi ve vuruntu. Yakıt tüketimi, ateşleme, yakıt, yağlama ve soğutma sistemleri. İçten yanmalı motorların hesap esasları. Alternatif yakıtlar ve geleceğin motorları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İçten yanmalı motorların tipleri ve kullanım alanlarını bilme. 2. Otto ve Dizel motor termodinamiği ve verimlerini kavrama. 3. Otto ve Dizel motorlarını çalışma prensiplerini kavrama. 4. Yanma prosesi ve vuruntunun motor performansına etkilerini kavrama. 5. Otto ve Dizel motorlarında yakıt püskürtme sistemlerini tanıma. 6. Motorların hesap esasları bilme. 7. Alternatif yakıtlar ve egzost emisyonlarının önemini kavrama .
Dersin Amacı İçten yanmalı motorları ve kullanım alanlarını öğrencilere tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İçten yanmalı motorlara giriş.
2 Teorik otto çevrimi, teorik dizel çevrimi,Teorik karma çevrim.
3 Teorik otto çevrimi, teorik dizel çevrimi,Teorik karma çevrim.
4 İçten yanmalı motorların temel boyutlandırılması.
5 İçten yanmalı motorların temel boyutlandırılması.
6 İçten yanmalı motorların temel kinematik hesapları.
7 İçten yanmalı motorların temel kinematik hesapları.
8 İçten yanmalı motor yakıtları.
9 Buji ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
10 Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
11 Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
12 İçten yanmalı motor karakteristikleri.
13 İçten yanmalı motor karakteristikleri.
14 Tepkili motorlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 2
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 2 0
Ödev 4 0
Devam 0 0
Uygulama 2 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Grohe, G., Çev.Kuşhan, B. (1999) Otto ve Dizel Motorlarları , İstanbul., Bilim Teknik Yayınevi 2. Taylor ,C.F. &Taylor, E.S.(1986) The Internal Combustion Engines International Textbook Company. Pennsylvania 3. Seiffert U. &Walzer, P.(1984) The Future for Automotive Technology. Wolfsburg ,Volkswagenwerk 4. Borat,O. (1982)Yanma Stokiyometrisi , İstanbul, İTÜ Makina Fakültesi 5. Benson,R.S., (1985) Advenced Engineerig Thermodynamics, 2nd Edition, London, Pergamon Press
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)