Ders Adı Isıtma Sistemleri
Ders Kodu MKN-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin yapısını kavramak 2) Bölgesel ısıtma sistemlerinin işleyişini kavramak 3) Merkezi ısıtma sistemleri elamanlarını tanımak, özelliklerini bilmek 4) Binadaki ısı transferini ve çatı merkezli ısıtma sistemlerini yapabilmek 5) Isı geçişi bağıntıları, ısı kaybı hesabı, borular, ısıtma malzemeleri ve pompa seçim hesaplarını yapabilmek 6) Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemlerini kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri ısı kayıpları, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme deposu, yüksek yapıların ısıtılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin yapısını kavrayabilme. 2) Bölgesel ısıtma sistemlerinin işleyişini kavrayabilme. 3) Merkezi ısıtma sistemleri elamanlarını tanımak, özelliklerini bilme 4) Binadaki ısı transferini ve çatı merkezli ısıtma sistemlerini yapabilme 5) Isı geçişi bağıntıları, ısı kaybı hesabı, borular, ısıtma malzemeleri ve pompa seçim hesaplarını yapabilme 6) Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemlerini kavrayabilme.
Dersin Amacı Binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını, elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
2 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
3 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
4 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
5 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
6 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
7 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
8 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
9 Örnekler
10 Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
11 Isı direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
12 Kapalı ve açık genleşme depoları, pompa seçim hesabı, boru çapı hesabı
13 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
14 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 3
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 1
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Additional Resources [1] Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, MMO, İstanbul, 1989. [2] Isıtma Tesisatı, Isısan Çalışmaları No 265 [3] Kalorifer Tesisatı Hesabı, Prof.Dr.Hikmet Karakoç
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)