Ders Adı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu MKN-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilir ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini bilir. 2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini kavrar.. 3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini kavrar. 4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını bilir. 5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) bilir. Kullanılmasının gereğinin kavrar. 6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini bilir.. 7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri alır. 8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrar..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri, İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler, İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri, Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları, Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum, Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi, Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler, Gaz Tüplerinin Tehlikeleri, Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri, Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı, Elektriki Tehlikeler, Yangın Güvenliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları öğretmek ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini öğretmek. 2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini öğretmek.. 3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini öğretmek. 4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını öğretmek. 5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) öğretmek. Kullanılmasının gereğini kavratmak. 6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini öğretmek.. 7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri öğretmek. 8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavratmak..
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek. 0
3 Metallerin markalanması ve işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.üretim esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara çare üretebilmesi 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solid Works programlarını kullanabilmeyi öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme 0
6 CNC takım tezgahlarında program yazabilme ve kullanabilme 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme (CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)