Ders Adı Doğalgaz Uygulamaları
Ders Kodu MKN-3251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tesisat ile ilgili tanımlar, gaz tüketim cihazları. Borular ve bağlantı elemanları, regülatörler ve brülörler. Tesisat yapım ve yerleştirme kuralları. Cihaz seçimi. Boru tesisatı kontrolü ve işletmeye alma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Doğalgaz tesisatı cihaz ve armatürleri ile ilgili temel bilgileri, tesisat yapımı sırasında uyulması gerekli kuralları kavramak, tesisatta kullanılacak cihaz ve armatürlerin seçimini yapabilecek bilgi düzeyine erişmek. Doğalgaz iç ve dış tesisatı hakkında bilgilendirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavramak
2 Doğalgaz tesisat hatlarını ve özelliklerini kavramak
3 Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavramak
4 Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapabilmek
5 Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavramak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Doğalgazın özellikleri, avantaj ve dezavantajları
2 Doğalgazın kullanım avantajları
3 Doğalgaz ile çalışan cihazlar ve bakımları
4 Doğalgaz cihazlarında bulunan emniyet sistemleri
5 Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenler
6 Doğalgaz sistemlerinde kullanılan cihazların tanıtımı ve sınıflandırılması
7 Cihazların yerleştirilmesinde uyulması geren kurallar
8 Cihazların yerleştirilmesinde uyulması geren kurallar
9 Doğalgaz cihazlarının montajı hakkında bilgi verilmesi, kanal dizaynı
10 Bacalar ve hesapları
11 Doğalgaz tesisat hatları
12 Cihazların baca bağlantılarının yapılması
13 Emniyet tedbirlerinin alınması
14 Doğalgaz boru tesisatının kontrolü ve işletmeye alınması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 1
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 1
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 1
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DOĞALGAZ TESİSATI, Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Doğalgaz Tesisatı notları pdf
Diğer Kaynaklar DOĞALGAZ TESİSATI, Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Doğalgaz Tesisatı notları pdf
Materyal
Dökümanlar DOĞALGAZ TESİSATI, Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Doğalgaz Tesisatı notları pdf
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri