Ders Adı Temel Elektrik
Ders Kodu MKN-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere elektrik yükleri, elektrik yüklü cisimlerin davranışları, elektrik kavramı ve elektrik devreleri, üreteçler ve manyetizma konuları anlatılmaktadır. Bu dersin ilk yarısında elektrik yükleri, elektrik yüklü cisimlerin etkileşimleri, iletken ve yalıtkan cisimlerin davranışları, elektrik alan, elektrik akımı, potansiyel fark, elektrik devreleri ve elemanları anlatılmaktadır. Dersin diğer yarısında ise üreteçler, elektrik enerjisi, güç ve lambalar, mıknatıs, akım ve manyetik alan anlatılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere elektrik kavramlarını, elektrik devre elemanlarını ve bu elemanların elektrik devrelerinde nasıl kullanıldığını anlama ve çözümleme becerileri kazandırmaktır. Bu dersle, öğrenciler elektrik yükleri, elektrik alanı, potansiyel fark, elektrik devreleri ve elemanları, üreteçler, elektrik enerjisi ve güç ile manyetizma konularında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgileri pratik uygulamalar ve problem çözme süreçlerinde kullanabileceklerdir. Bu şekilde, öğrenciler elektrik mühendisliğinin temellerini sağlam bir şekilde kavrayacak ve ileri düzey konulara geçiş için gerekli olan önemli bir adımı tamamlamış olacaklardır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. CNC torna tezgâhını işe hazırlayabilmek.
2 2. CNC torna tezgâhı İçin program yazabilmek.
3 3. CNC torna tezgâhında üretim yapabilmek.
4 4. Sıfır noktalarını belirlemek.
5 5. Torna çevrimlerini kullanabilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel elektrik ile ilgili genel bilgiler
2 Elektrik yükleri ve elektrikle yüklenme
3 Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımları
4 Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşim
5 Elektrik alan
6 Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark
7 Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişki
8 Ara sınav hazırlık ve soru çözümü
9 Ara Sınav Haftası
10 Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması
11 Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
12 Mıknatıslar ve oluşturdukları manyetik alan
13 Üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan ve değişkenler
14 Final sınavı hazırlığı ve soru çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 3
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 1
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 1
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 1
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 1
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 1
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 2
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 1 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu • Charles Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill. • James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, Pearson. • MEB, Elektriğin Temel Esasları. • MEB, Elektrik Devreleri.
Diğer Kaynaklar • Charles Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill. • James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, Pearson. • MEB, Elektriğin Temel Esasları. • MEB, Elektrik Devreleri.
Materyal
Dökümanlar • Charles Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill. • James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, Pearson. • MEB, Elektriğin Temel Esasları. • MEB, Elektrik Devreleri.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri