Ders Adı Endüstriyel Ürün Tasarımı
Ders Kodu MKN-3257
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Murat AYDIN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 2 boyutlu Cad uygulamaları gelişmiş komutları ve bu komutlarla yapılan uygulama çalışmaları. Basit örneklerle 3boyutlu çizime giriş ve tanıtımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ürün tasarımı sürecinin çeşitli aşamalarında gerekli cad uygulamalarının öğrenciye örneklerle anlatımı, tanıtımı ve öğrencinin gerekli düzeyde yetkinleştirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 tasarım yapmak
2 Proeje okuyabilmek
3 ürünü tasarlayıp çizimini yapabilmek
4 Autocadde ürünün perspektivini çizebilmek
5 Gördüğü teknolojik ürünleri perspektif olarak bakmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 autocad komutlarını öğrenme
2 endüstriyel ürün tasarımında temel bilgiler
3 iki boyutlu basit çizimler
4 Tasarımda ölçü bilgisi ve ölçeklendirme
5 3 boyutlu tasarımla civata çizimi
6 boru, profil, dirsek çizimleri
7 3 boyutlu çizimlerde kesit almak
8 iki boyutlu çizimden perspektif oluşturmak
9 profillerden örnek iş tezgahı çizimi
10 döndürme komutlarıyla silindirik iş örnekleri çizmek
11 döndürme komutlarıyla silindirik iş örnekleri çizmek
12 eğri parçaların çizimi, kopyalama, birleştirme çizimleri
13 katı malzemelerin çizimi
14 çizilen malzemeleri render yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 3
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 5
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 5
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 5
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 4
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 4
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 4
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 1
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 1
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 1
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 2 4
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 1 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 54    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Autocad 2023 proğramı
Diğer Kaynaklar Autocad 2023 proğramı
Materyal
Dökümanlar Autocad 2023 proğramı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri