Ders Adı Doğru Akım Devre Analizi
Ders Kodu BCT-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Maddenin yapısını ve elektron teorisini açıklar. İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenlerin yapılarını açıklar ve karşılaştırır. 2. Basit bir elektrik devresinde akım, gerilim ve direnç ilişkilerini açıklar. Doğru akım devrelerinde akımın yönünün önemini anlar, gerilim düşümü yönünü bulur. 3. Doğru akım ve gerilim kaynaklarını tanır ve birbirlerine dönüştürme işlemini yapar. Direnç bobin ve kondansatörü tanır, doğru akım devrelerindeki davranışlarını açıklar. 4. Birden fazla kaynakların eşdeğerlerini bulur. Devre çözümlerini yapar. 5. Elektrik devrelerinde gücü tanımlar ve hesaplar. Elektrik devrelerinde iş ve enerjiyi açıklar. 6. Elektrik devrelerinde güç ve enerjiyi hesaplar. Elektrik devrelerinde verim ve kayıpları hesaplar. 7. Thevenin teoremini açıklar ve uygular. Norton teoremini açıklar ve uygular. 8. Maksimum güç aktarımı teoremini açıklar ve uygular. Düğüm yöntemini uygular. Süper pozisyon yöntemini uygular. 9. Mıknatıs ve manyetik elemanları tanır. Manyetik alan ve kuvvet hatları ile ilgili terimleri açıklar. 10. Manyetik alanların birbirine etkisini açıklar. Manyetik devrelerdeki kayıpları, fuko ve histerisiz kayıplar olarak açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devre parçalarının tanımları, Bağımlı ve bağımsız kaynaklarda akım-gerilim ilişkisi, Kirchoff kanunları ve devre eşitlikleri, Kaynak çevrimleri, Süperpozisyon, Thevenin ve Norton teorileri. Akım, gerilim ve direnç kavramları, Ohm kanunu, elektriksel güç ve enerjinin tanımları, formülleri. Seri ve paralel dc devreler, dc analiz metodları, dc güç kullanımı, magnetizma ve bu konularla ilgili deneyler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Elektrik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. 2. Elektrik devre elemanlarını tanıyabilme ve devre çözüm yöntemlerini uygulayabilme. 3. Elektrik devrelerinde iş, güç ve enerjiyi tanımlayabilme ve bu kavramlarla ilgili uygulamalar yapabilme. 4. Doğru akım devrelerine devre teoremlerini uygulayabilme. 5. Manyetik elemanları tanıyabilme, manyetik alanları ve elektromıknatıslığı açıklayabilme.
Dersin Amacı Elektrik bilimi temel kavramları ve doğru akım uygulamalarını içeren konuları kavrayabilme. Temel devre çözüm yöntemlerini uygulayabilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Maddenin yapısı ve elektron teorisi, iletken, yalıtkan ve yarı iletkenler, elektrik yükü, akım, potansiyel fark, gerilim, direnç, ohm kanunu, D.A. Devrelerinde akımın yönü, gerilim düşümü yönü
2 İletken direncinin fiziksel boyutlarla değişimi, direncin sıcaklıkla değişimi, doğru akım ve gerilim kaynakları ve birbirlerine dönüşümleri, direnç, bobin ve kondansatörlerin doğru akım devrelerindeki davranışları.
3 Birden fazla gerilim ve akım kaynaklarının eşdeğerleri, seri devrelerin çözümü, paralel devrelerin çözümü, seri-paralel (karışık) devreler.
4 Seri devreler ve Kirşof'un gerilim kanunu, paralel devreler ve Kirşof'un akım kanunu.
5 Yıldız-Üçgen dönüşümleri.
6 Elektriksel iş, güç ve enerji, elektrik devrelerinde gücün hesaplanması, üretilen ve tüketilen güçlerin hesaplanması
7 Doğru akım devrelerinde güç hesapları.
8 Doğru akım devrelerinde verim ve kayıpların incelenmesi
9 Çevre akımları yöntemi ile devre çözümleme.
10 Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümleme.
11 Süperpozisyon yöntemi ile devre çözümleme.
12 Norton ve Thevenin yöntemi ile devre çözümleme.
13 Maksimum güç aktarımı teoremi.
14 Mıknatıs ve manyetik eleman, manyetik alan, iletkenin manyetik alanı, bobinlerin manyetik alanı, manyetik alanların birbirine etkisi ve manyetik devrelerde kayıplar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Ahmet AKHUNLAR “ Elektrotekniğin Esasları” İ.T.Ü Kütüphanesi 2. Hasan ÖNAL “Elektroteknik” İ.T.Ü Kütüphanesi 3. Fethi ERALP “Elektrik problemleri D.A” 4. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları 5. Görkem A., Kuş M., “Doğru Akım Devre Analizi”, 2003, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)