Ders Adı Alternatif Akım Devre Analizi
Ders Kodu BCT-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri açıklar. 2. A.A. büyüklüklerini vektörel ifade eder, kompleks sayıları devre çözümünde kullanır. 3. Omik direnç üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 4. Kondansatör üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 5. İndüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 6. (R,L,C) devreleri için empedansı kompleks olarak belirtir. Seri ve paralel devrelerde rezonansı açıklar. 7. Omik direnç, Bobin ve Kondansatör üzerinde güç ve enerjiyi açıklar. 8. Güç katsayısının düzeltilmesini açıklar. 9. Üç fazlı sistemin elde edilmesini açıklar. 10. Faz gerilimi, hat akımı terimlerini açıklar. 11. Yüklerin omik, endüktif ve kapasitif olması durumunda aktif, reaktif ve görünür gücü hesaplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alternatif akım devreleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. AC devre denklemlerini oluşturma ve çözme. Alternatif akım, alternative gerilim, faz ve faz farkı, Anlık-ortalama-etkin değerler, Ac devrelerde güç. Seri RL-RC-RLC devreleri, parallel RL-RC-RLC devreleri, Empedans, rezonans, fazör diyagramları, ac kaynaklar. Alternatif akım altında bobbin ve kondansatörün karakterleri, Sinüsoidal alternative akım ve fazörleri. AC analiz metodları, mesh ve node analiz yöntemleri. Köprü devreleri. Devrenin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu. Bağıl indüktans ve transformatör teorisi. Sinüs olmayan sistemler, çok fazlı sistemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Alternatif akımı tanıyabilme, sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri kavrayabilme. 2. AA?da RLC devre elemanlarının davranışlarını kavrayabilme. 3. AA'da RLC devre elemanları üzerinde harcanan güç türlerini tanıyabilme. 4. Üç fazlı sistemlerde akım, gerilim ve güç değerlerinin hesaplarını kavrayabilme
Dersin Amacı Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Maksimum değer, ortalama değer, ani değer, efektif değer, tepeden tepeye değer, frekans, dalga boyu, açısal hız, faz açısı ve faz farkı, faz farkının küçültülmesi, osiloskop kullanarak alternatif akımın çeşitli değerlerinin ölçülmesi
2 A.A. büyüklüklerini vektörel ifade edilmesi, kompleks sayıların devre çözümünde kullanılması.
3 Omik direnç, kondansatör ve indüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkisi.
4 (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
5 R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
6 (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
7 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
8 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
9 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
10 (R,L,C) seri-paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
11 (R,L,C) seri-paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
12 Seri ve paralel devrelerde rezonans.
13 Omik direnç,bobin,kondansatör üzerinde güç ve enerji.
14 Güç katsayısının düzeltilmesi ve güç üçgeni.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 3
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 2 8
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Okumuş M.T., Gümüşoluk A., “Alternatif Akım Devre Analizi”, Maki Yayın, 2003, Kahramanmaraş, Türkiye 2. Arifoğlu U, ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Temelleri Alatarnatif Akım Devreleri Cilt-II’ ISBN: 975-316-403-3 Alfa Yayınları, 2000, İstanbul,Türkiye 3. Özdemir A, ‘Elektroteknik-II’ Özkan Matbacılık, Ankara, Türkiye 4. Dalfes M, ‘Elektroteknik Doğru akım ve Altarnatif Akım Temel Kanunlar, Makineler, Problemler, Elektronik, Elektrik Teknolojisi, ISBN: 975-7670-02-2, Seç Kitap Dağıtım, 1993, İstanbul, Türkiye 5. Fethi ERALP “Elektrik Problemleri” 6. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)