Ders Adı Anatomi ve Fizyoloji
Ders Kodu BCT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fizyolojinin tanımı, genel bölümleri, temel kavramlar öğrenir 2) Hücre, anatomik terimler, kranium öğrenir 3) Beş duyu ve topografik anatomiyi öğrenir 4) Vücut sistemlerimizi işleyişle birlikte öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizyolojinin temelleri, Hücre fizyolojisi,Sıvı dinamikleri, Kas fizyolojisi,Sinir fizyolojisi, Kardiyovasküler fizyoloji, Solunum fizyolojisi, Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi,Gastrointestinal sistem fizyolojisi,Endokrin sistem ve metabolizma, Üreme fizyolojisi,Hematoloji, İmmün sistem.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İnsan anatomik yapısı ile birlikte vücut sistem işleyişlerinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anatomiye giriş ve terminoloji
2 Axial iskelet kemikleri
3 Appendiküler iskelet kemikleri
4 Axial iskelet eklemleri
5 Appendiküler iskelet eklemleri
6 Baş boyun ve gövde kasları
7 Üst ekstremite kasları
8 Alt ekstremite kasları
9 Dolaşım sistemi anatomisi
10 Solunum sistemi anatomisi
11 Sindirim sistemi anatomisi
12 Üriner sistem anatomisi
13 Santral sinir sistemi
14 Periferik sinir sistemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Anatomiye giriş, terminoloji, kemik ve eklemlere ait ders notları ve pratik çalışma rehberi” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber)
Diğer Kaynaklar 1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)