Ders Adı Bakım Onarım ve Kalibrasyon
Ders Kodu BCT-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi cihazların bakım onarım ve kalibrasyon işlemlerine hakim olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçü aletleri ve osiloskopla işlem yaparak standartlara uygun bakım onarım ve kalibrasyon faaliyetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tıbbi cihazların bakımı öğrenmek. 2. Tıbbi cihazların onarım işlemlerini öğrenmek. 3. Tıbbi cihazların kalibrasyon işlemlerini öğrenmek
Dersin Amacı Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım onarım kalibrasyon işlemlerini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ölçme Bilgisine Giriş ve İş Güvenliği
2 Ölçme Bilgisine Giriş ve İş Güvenliği
3 Birim Sistemleri
4 Elektronik devre elemanlarına giriş Birim Sistemleri
5 Elektrik Sembolleri ve Devre Elemanları
6 Elektrik Sembolleri ve Devre Elemanları
7 Ölçme Araç - Gereçleri
8 Ölçme Araç - Gereçleri
9 Arıza arama ve bulma
10 Kalibrasyon standartlarına uygunluk
11 Tıbbi cihaz kalibrasyon işlemleri
12 Tıbbi cihaz kalibrasyon işlemleri
13 Tıbbi cihaz kalibrasyon işlemleri
14 Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 1 5
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1] PASTACI, Halit, "Elektrik ve Elektronik Ölçme", Istanbul, 1996. [2] GERÇEK, Cihan, "Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme", Era Bilgi Sistemleri Yayınları, 2001. [3] NACAR, Mahmut, "Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği", 2003. [4] PARR, E. A.,Endüstriyel Kontrol El Kitabı, Cilt II,MEB Yayınları, 2002 [5] YÜCEL, M. Ergün, Endüstriyel Elektrik, İstanbul, 2002. [6] ALERIC, Walter, Elektrik Motorlarının Kontrolü, YÖK yayını, Ankara,1993 [7] ÜRGÜPLÜ, Zafer, Elektrobank, Ankara,2008
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)