Ders Adı Temel Elektronik
Ders Kodu BCT-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan bir öğrenci; 1. Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayabilir. 2. Elektronikte kullanılan yarıiletkenleri ve özelliklerini açıklayabilir. 3. Diyot ile doğrultma ve filtre devreleri kurabilir. 4. Yükselteç devreleri kurabilir. 5. Transistörlerin yapı, özellik ve çalışma prensiplerini açıklayabilir. 6. Uygulama devrelerini uygun malzeme ve ölçü aleti seçerek kurabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, devre elemanları ve seri-paralel devreler 2. Temel atom bilgisi, iletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri. 3. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, transformatör, yükselteçler. 4. Sinyal üreteçlerinin kullanımı, sinüs, kare, üçgen sinyaller, AC ve DC sinyallerde frekans, periyot, alternans ve genlik değerleri. 5. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, LED, transistor, bobin, sigorta, Zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri 6. PNP ve NPN eklemleri, BJT transistörlerin yapısı, özellikleri ve çalışma prensibi 7. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Elektronikte kullanılan yarıiletken malzemeleri tanımak 2. Diyotların farklı türlerinin yapı ve özelliklerini kavramak 3. Kenetleme, doğrultma ve kırpıcı devreleri kavramak 4. Transistörleri kavramak 5. Fark yükselteçlerini kavramak 6. Analog elektronik devreleri problemlerini çözebilmek
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, elektronik devrelerde kullanılan yarıiletken diyotların çalışma prensipleri, transistörler ve transistörlerin çalışma prensipleri konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve devre çözümlemelerinin yapılması amaçlanmaktadır. Temel elektronik bilgiler verilerek, elektronik devre elemanları ile devre kurma ve analog devrelerde oluşacak arızaları giderme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel elektriksel kavramlar, güç, enerji, iş, elektrik alanı, atom bilgisi, iletken, yalıtkan ve yarıiletkenler, yarıiletken maddede iletim teorisi
2 Akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff’un akım ve gerilim kanunları
3 Elektrik/elektronik devre elemanları, seri ve paralel devreler
4 Diyotlar ve türleri, diyotlarda doğru ve ters polarma....
5 AC ve DC akım, AC devrelerde diyot......................
6 Doğrultucu devreler................................
7 Kırpıcı devreler ve kenetleme devreleri...............
8 Zener diyot........................................
9 Diyotların sınıflandırılması.......................
10 Transistörler, transistörlerin yapısı ve transistörlerin kodlanması
11 BJT transistörlerin karakteristik değerleri ve transistörlerin çalışmasını etkileyen faktörler
12 Transistörlerin DC öngerilimlendirilmesi............
13 Yükselteç çeşitleri................................
14 Elektrik/elektronik devrelerde korunma, topraklama sıfırlama, kaçak akım koruma rölesi, sigorta ve fark yükselteçler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 5
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer [1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994 [2] Ömer Ercan, Analog Elektronik, Altaş Yayınları, 2008. [3] Ali Özdemir, Meslek Yüksekokulları için Analog Elektronik, Gece Kitaplığı, 2014. [4] Hasan Selçuk Selek, Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)