Ders Adı Sayısal Elektronik
Ders Kodu BCT-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Mehmet Erhan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Analog ve Sayısal kavramlarını anlama, farklarını kavrama, 2) Sayı sistemlerini anlayarak, sayı sistemlerinin birbirine dönüşümlerini yapabilme 3) Kodlama ile ilgili kavramları ve kodlama çeşitlerini anlayarak, kodlamalar arasındaki dönüşümleri yapabilme 4) Boolean matematiği prensiplerini öğrenerek, Boolean matematiği ile sadeleştirme yapabilme 5) Lojik kapıları, işlevlerini, kullanımlarını anlama, birlikte kullanılabilmelerini kavrama, 6) Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapabilme, 7) Lojik entegrelerin karakteristiklerini anlama, lojik entegreleri parametreleri kullanarak değerlendirebilme, sayısal göstergeleri kullanabilme, 8) Bileşik devreleri tasarlayabilme, 9) Kodlama ile ilgili devreleri tasarlama ve uygulayabilme, 10) Çoklayıcı Azlayıcı devreleri anlayabilme 11) Aritmetik işlemlerle ilgili devreleri tasarlayabilmek, ALU devrelerini açıklayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean Matematiği kurallarını açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin tasarımını kavratmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin Amacı Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Analog ve Sayısal Kavramları
2 Sayı Sistemlerinin İncelenmesi
3 Kodlama ve Kodlar
4 Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi
5 Lojik Kapılar ve Lojik Devreler
6 Karnaugh Haritaları
7 Bileşik Devre Tasarımı
8 Sayısal Entegreler ve Sayısal Göstergeler
9 ARASINAV
10 Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
11 Çoklayıcılar - Veri Seçiciler
12 Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers
13 Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri
14 Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 3
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)