Ders Adı Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Ders Kodu BCT-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr.Üyesi Serpil Kılıç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıpta kullanılan tüm görüntüleme cihazların hata arızalarını tespit edebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği X ışınlı görüntüleyiciler, X ışınlı görüntüleyiciler, MR görüntüleyiciler, Gama kameralar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıpta kullanılan tüm görüntüleme cihazların hakkında teknik bilgiye sahip olmak.
Dersin Amacı Tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarını bilmek ve bu cihazlar hakkında teknik bilgiye sahip olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tıp alanında kullanılan görüntüleme teknikleri hakkında genel bilgiler
2 Tıbbi görüntüleme cihazlarının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki güncel durumları
3 Manyetik Rezonans Cihazları
4 Ultrasonografi Cihazları
5 X-Işını Cihazları
6 Bilgisayarlı Tomografi Cihazları
7 Konvansiyonel Röntgen Cihazları
8 Floroskopi Cihazları
9 Mamografi Cihazları
10 Anjiyografi Cihazları
11 Gamma Kamera (SPECT) Cihazları
12 Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Cihazları
13 Görüntüleme Odalarının Fiziksel Özellikleri ve Radyoaktiviteye Karşı Korunma Yolları Hakkında Bilgilendirme
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 3
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 3
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notu Serpil KILIÇ
Diğer Kaynaklar Ders Notu Serpil KILIÇ
Materyal
Dökümanlar Ders Notu Serpil KILIÇ
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)