Ders Adı Biyomedikal Cihazlara Giriş
Ders Kodu BCT-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnsan vücudunun genel yapısını öğrenmek 2) İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini öğrenmek 3) Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini öğrenmek 4) Elektrodun yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek 5) Dönüştürücülerin yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi cihazlar endüstrisini tanıyabilmek. Tıbbi cihazların arızalarını saptayabilmek. Dönüştürücülerin yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek
Dersin Amacı İnsan vücudunun genel yapısı ve insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin oluşumu ve bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli olan ölçüm cihazlarının incelenmesi, insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrot ve dönüştürücülerin yapısı çalışma prensipleri, bununla birlikte bu işaretlerin analog ve sayısal olarak işlenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tıbbi cihazların tarihçesi, ders konularına giriş
2 Uluslar arası sınıflandırma sistemi "GMDN" ve Tıbbi terimler
3 İnsan-Enstrümantasyon sistemi ve Hücrelerde elektriksel aktivasyon
4 Membran potansiyelinin oluşumu ve Tek iyonlu sistemde denge ve Donan dengesi
5 Elektronörogram ve Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi
6 Uyarılmış potansiyel işaretlerinin ve Elektroretinogram ve elektrookulagram işaretlerinin ölçülmesi
7 Kan basıncının ve Kan akış ve hacminin ölçülmesi
8 Röntgen cihazı tanımı
9 CT cihazının tanımı
10 Mr cihazı cihazı tanımı
11 Ekg cihazı tanımı
12 Elektrokoter cihazı tanımı
13 Ekg cihazı tanımı
14 Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 5
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 1 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 16 16
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. F. S. Tse, I.E. Morse, ´Measurement and instrumentation in engineering´, University of Cincinnati, Ohio, 1989.
Diğer Kaynaklar Ders Notu
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)