Ders Adı Biyomedikal Teknolojisi
Ders Kodu BCT-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Mehmet Erhan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnsan vücudunun genel yapısını öğrenmek 2) İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini öğrenmek 3) Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İnsan vücudunun genel yapısı ve insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin oluşumu ve bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli olan ölçüm cihazlarının incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnsan-Enstrümantasyon sistemi
2 Hücrelerde elektriksel aktivasyon
3 Membran potansiyelinin oluşumu
4 Tek iyonlu sistemde denge ve Donan dengesi
5 Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi
6 Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi
7 Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi
8 Elektrokardiyogram işaretlerinin ölçülmesi
9 Elektroensefalogram işaretlerinin ölçülmesi
10 Uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi
11 Elektroretinogram ve elektrookulagram işaretlerinin ölçülmesi
12 Kan basıncının ölçülmesi
13 Kan akış ve hacminin ölçülmesi
14 Elektrodlar ve dönüştürücüler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 5
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)