Ders Adı Ameliyathane ve Yaşam Destek Cihazları
Ders Kodu BCT-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Ögr.Gör. Mehmet Erhan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kalp akciğer pompası arızalarını gidermek Ameliyat masası-hasta karyolası arızalarını gidermek Elektro cerahi cihazlarının arızalarını gidermek Aspiratör cihazının arızalarını gidermek Anestezi cihazının arızalarını gidermek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, Ameliyathane masası ve lambası, Anestezi cihazı, Elektrokoter, Aspiratör, Ameliyathane havalandırma sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ameliyathane cihazlarının arızalarını giderebilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kalp akciğer pompasının arızaları
2 Kalp Akciğer pompasının elektronik yapısı
3 Ameliyat masası-hasta karyolası arızaları
4 Ameliyat masası-hasta karyolası elektronik arızaları
5 Elektro cerrahi cihazlarının arızaları
6 Elektro cerrahi cihazlarının elektronik arızaları
7 Vize sınavı Bitiminde soruların sınıfta çözümü ve kritize edilmesi
8 Ameliyathane lambalarının kurulumu
9 Ameliyathane lambalarının elektronik arızaları
10 Anestezi cihazının arızaları
11 Anestezi cihazının elektronik arızaları
12 Aspiratör cihazının arızaları
13 Aspiratör cihazının elektronik arızaları
14 Temel konuların tekrarı ve ilgili soruların cevaplandırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 5
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 25
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)