Ders Adı Biyofizik-Biyokimya
Ders Kodu BCT-3150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr.Üyesi Serpil Kılıç
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Elektromedikal ölçü ve gözlem araçlarının ve medikal görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri, radyoaktivite ve radyoaktivitenin vücuttaki etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnsan vücudunda meydana gelen fiziksel olayların (elektriksel değişiklikler, biyomekaniksel olaylar vb) yorumlanması, anlaşılması ve klinik uygulamalara alt yapı oluşturulması.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Birim sistemlerini öğrenmek.
2 2. Hücre zarı kanallarını tanımak
3 3. İyonları ve görevlerini öğrenmek
4 4. EEG, EKG ve EMG gibi biyopotansiyel cihazlarını tanımak
5 5. Radyasyon birimlerini öğrenmek
6 6. Radyasyonun canlı üzerindeki etkilerini öğrenmek
7 7. Radyasyondan korunma yollarını öğrenmek
8 8. Ödem oluşumu ve basınç sistemlerini öğrenmek
Hafta Konular  
1 Biyokimyaya giriş
2 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Aminoasitler ve peptidler)
3 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Proteinler)
4 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Enzimler)
5 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Vitaminler)
6 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Karbohidratlar)
7 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Lipidler)
8 Biyomolekülerin yapı ve fonksiyonları (Nükleik asitler)
9 Biyofiziğe giriş
10 Radyoaktiflik tanımı, radyoaktivitenin ölçüm yöntemleri
11 Atom ve moleküller arası etkileşimler
12 Enerji ve yaşam
13 ATP ve kimyasal enerji transferi
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notu Serpil KILIÇ
Diğer Kaynaklar Ders Notu Serpil KILIÇ
Materyal
Dökümanlar Ders Notu Serpil KILIÇ
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)