Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu BCT-3156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel yabancı dil bilgisi kuralları, Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Temel teknik terimler, Teknik sözlük, Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi, Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mesleki kavram, tanım, terim ve ifadeleri öğretebilmek
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel yabancı dil bilgisi kuralları
2 Temel yabancı dil bilgisi kuralları
3 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
4 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
5 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
6 Temel teknik terimler, teknik sözlük
7 Temel teknik terimler, teknik sözlük
8 Temel teknik terimler, teknik sözlük
9 Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi
10 ARA SINAV
11 Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler
12 Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler
13 Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler
14 Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)