Ders Adı Biyomedikal Cihazlarda Arıza Arama
Ders Kodu BCT-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ölçme terim ve kavramlarını bilir 2) Birim sistemlerini bilir ve birim dönüşümlerini yapar 3) Ölçü cihazlarını tanır ve kullanır 4) Arızaları tespit mantığını bilir 5) Elektrik elemanları tanır, sembollerini bilir ve devre çizimlerini okur 6) Korumanın gerekliliğini kavrar 7) Elektrikli araç - gereçlerin arızalarını tanır 8) Elektronik araç - gereçlerin arızalarını tanır 9) Hidrolik - Pnömatik devre elemanlarının arızalarını tanır 10) Bakım - onarım ve koruyucu bakımın önemini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ölçme ve arıza tespit mantığını kavramak, bakım onarım yapabilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ölçme Bilgisine Giriş ve İş Güvenliği
2 Birim Sistemleri
3 Elektrik Sembolleri ve Devre Elemanları
4 Ölçme Araç - Gereçleri
5 Elektriksel ölçümler
6 Arıza Bulma Prensipleri
7 Anahtarlar, Şalterler, Panolar ve Arızaları
8 Elektrik Motorlarında Oluşan Arızaları
9 Sürücü Devre Arızaları
10 Arıza Kontrol Devreleri / Arasınav
11 Alçak Gerilimde Koruma
12 Bakım Onarım - Koruyucu Bakım
13 Mekanik ölçümler, makine arızaları
14 Hidrolik - Pnömatik Elemanlar ve Arızaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 5
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 5 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)