Ders Adı Biyomedikal Elektromekanik
Ders Kodu BCT-3160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tasarım kriterleri. 2. Tasarım hazırlama ve karşılaştırma, mamul tasarımı. 3. İnsan-makine ilişkilerinde ergonomi, ergonomi-kontrol çevrimi. 4. Ekonomik malzeme. 5. Döküm yöntemleri. 6. Malzemelerin plastik şekillendirme metodları, maliyet hesabı. 7. Elektrokimyasal korozyon, korozyon önleme yöntemleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzeme Seçimi, İmalatta Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Bir parçanın veya makinenin tasarımın genel özelliklerini kavrayabilme. 2. Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme. 3. Benzeri yapılmış parça ve makine üzerinde inceleme yapabilme. 4. Parçanın ve makinenin şematik resmini çizebilme. 5. Tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme. 6. Tasarım için seçilen malzemenin dinamik ve statik dayanım hesaplarını yapabilme ve uygun dayanımda malzemeyi seçebilme. 7. Tasarlanacak parçanın montaj resimlerinin krokisini ayrı ayrı çizebilme. 8. Tasarlanan kroki resimlere göre uygun boyutlarda ve dayanımda malzeme siparişi yapabilme. 9. Üretilen parçaların birleştirilmesinde kaynak, lehim, civatalı bağlantıların da uygun olanı seçebilme. 10. Boyama veya kaplama işlemleri için uygun yöntemi seçebilme. 11. Üretilcek parça ve makine için işlem sırasını sıralayabilme. 12. Bir ürünü ham halden mamul hale dönüştürülmesini tasarlayabilme.
Dersin Amacı Malzeme Seçimi, tasarım kriterleri hakkında genel bilgi. Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme, Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme, Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzeme Seçimi(Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme.
2 Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme.
3 Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme.
4 Konuyla ilgili çalışmış veya tecrübeli kişilerin tasarımla ilgili görüş ve önerilerini değerlendirebilme.
5 Basılı kitap, kataloglar ile internette araştırma yapabilme.
6 Parçanın ve makinenin şematik resmini çizebilme.
7 Tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme.
8 Tasarım için seçilen malzemenin dinamik ve statik dayanım hesaplarını yapabilme ve uygun dayanımda malzemeyi seçebilme.
9 Tasarlanacak parçaların montaj resimlerinin krokisini ayrı ayrı çizebilme.
10 Tasarlanan kroki resimlere göre uygun boyutlarda ve dayanımda malzeme siparişi yapabilme.
11 İmalatta Dikkate Alınması Gereken Hususlar (Üretimde işlem sırasını belirleyebilme.
12 Üretilen parçaların birleştirilmesinde kaynak, lehim, cıvatalı bağlantılarından uygun olanını seçebilme.
13 Uygun özelliklerde motor, redüktör ve elektrik güç kaynağı ve diğer elemanları seçebilme.
14 Estetik ve ergonomiğin tasarımdaki yerini kavrayabilme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Prof Dr.Mustafa Akkurt, Makina bilgisi, İstanbul, Birsen yayınevi 2. Prof. Dr.Bülent Kobu, Üretim yönetimi, İstanbul, Avcıol Basım
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)