Ders Adı Fizik Tedavi Cihazları
Ders Kodu BCT-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Deniz Türköz Altuğ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Elektroterapi arızalarını giderme yetisine sahip olabilir. 2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin arızalarını giderme yetisine sahip olabilir. 3.Ultrasonik terapi cihazının arızalarını giderme yetisine sahip olabilir. 4.Hidroterapi sistemlerinin arızalarını giderme yetisine sahip olabilir. 5.Traksiyon tedavi araçlarının arızasını giderme yetisine sahip olabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektroterapi, kısa dalga diatermi, ultrasonik tedavi cihazlarının, hidroterapi sistemlerinin, traksiyon tedavi araçlarının mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızaları, blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, blok diyagramları, besleme noktaları, sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, blok diyagramları, besleme noktaları, motor kontrol devreleri, ekran devresi, hata kodları, sık rastlanan elektronik arızalar, sık rastlanan yazılım arızaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Elektroterapi cihazlarında oluşan mekanik elektriksel ve elektronik arızalarını giderme becerisi kazanma 2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 3.Ultrasonik terapi cihazının mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 4.Hidroterapi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 5.Traksiyon tedavi araçlarının mekanik elektriksel ve elektronikarızasını giderme becerisi kazanma
Dersin Amacı 1.Elektroterapi cihazlarında oluşan mekanik elektriksel ve elektronik arızalarını giderme becerisi kazanma 2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 3.Ultrasonik terapi cihazının mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 4.Hidroterapi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma 5.Traksiyon tedavi araçlarının mekanik elektriksel ve elektronikarızasını giderme becerisi kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dönem boyunca işleyeceğimiz Fizik Tedavi cihazları hakkında bilgilendirme
2 Fizik Tedavi Cihazlarından Traksiyon Tedavi araçları hakkında bilgilendirme
3 Traksiyon Tedavi araçlarının Elektriksel ve elektronik arızaları hakkında bilgilendirme
4 Fizik Tedavi Cihazlarından Ultrasonik tedavi cihazları hakkında bilgilendirme
5 Ultrasonik tedavi cihazlarının Elektronik arızaları hakkında bilgilendirme
6 Fizik Tedavi Cihazlarından Elektroterapi cihazının tanıtımı
7 Elektroterapi cihazının elektriksel ve elektronik arızaları
8 İlk 7 hafta içerisinde öğrenilen bilgilerin sorgulanması Vize
9 Fizik Tedavi Cihazlarından Kısa Dalga Diatermi cihazı hakkında bilgilendirme
10 Fizik tedavi cihazlarından Kısa Dalga Diatermi cihazının elektriksel arızaları
11 Fizik tedavi cihazlarından Kısa Dalga Diatermi cihazının elektronik arızaları
12 Fizik tedavi cihazlarından Hidroterapi sistemleri hakkında bilgilendirme
13 Fizik tedavi cihazlarından Hidroterapi sistemlerinin elektrik arızaları
14 Fizik tedavi cihazlarından Hidroterapi sistemlerinin elektronik arızaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 0
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 0
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Megeb ders notlarından faydalanılmıştır. Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Diğer Kaynaklar Megeb ders notlarından faydalanılmıştır. Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Materyal
Dökümanlar Megeb ders notlarından faydalanılmıştır. Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)