Ders Adı Radyasyon Fiziği
Ders Kodu BCT-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Radyasyon tıpta ve biyolojideki uygulamaları, Radyasyon korunması, Radyasyonun endüstride kullanımı, Tahribatsız malzeme testi, Görüntüleme yöntemleri, Radyasyonun çevresel etkileri ve çevre bilimlerinde radyasyonun önemi, Radyasyon kazaları.Atom ve çekirdeklerden yayınlanan ışınların soğurulması, Yapay soğurucu ortamı, Radyasyon dozimetresi, doz hesaplamaları, Risk faktörü, Radyasyon tıpta ve biyolojideki uygulamaları, Radyasyon korunması, Radyasyonun endüstride kullanımı, Tahribatsız malzeme testi, Görüntüleme yöntemleri, Gıda maddelerinin uzun süreli saklanmasında sterilizasyon, Radyasyonun çevresel etkileri ve çevre bilimlerinde radyasyonun önemi, Radyasyon kazaları, Seminer.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Atom, atom modelleri kararlı kararsız çekirdeklerin yapıları. radyoaktif ışıma. Radyoaktif ışımanın tıpta kullanımı. radyoaktiviteden korunma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Atom, atom modelleri kararlı kararsız çekirdeklerin yapıları. radyoaktif ışıma. Radyoaktif ışımanın tıpta kullanımı. radyoaktiviteden korunma
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere radyasyon fiziğini anlatmak için dizayn edilmiştir.
WorkPlacement Uygun Staj ve iş yeri kaynaklarının araştırılması
Hafta Konular  
1 Atom ve atom modelleri Ön Hazırlık: Tarihsel gelişim içindeki atom kuramları
2 Periyodik Cetvel
3 Radyasyonun Tanımı
4 Radyoaktiflik
5 Kararlı atom ve kararsız atom
6 Radyasyon Çeşitleri
7 Elektromanyetik (Dalga Tip) Radyasyonlar
8 Parçacık Tip Radyasyon
9 Radyasyon Kaynakları
10 Alfa- Beta - Gama - nötron ışımaları
11 Radyasyonun kullanım Alanları
12 Tıpta Radyasyon kullanımı
13 Tıpta Radyasyon kullanımı
14 Radyasyondan Korunma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 3
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 2
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Radyasyon Fiziği Ve Tıbbi Uygulama Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği Palme Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)