Ders Adı Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
Ders Kodu BCT-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Mehmet Erhan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Genel Mikroişlemci mimarisi ve mikro program, Mikrodenetliyici mimarisi ve adresleme modları, RAM ve port yapıları, Zamanlayıcı/Sayıcılar, seri haberleşme , kesmeler, algoritma geliştirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sayısal kontrol/kumanda ve temel sayısal işlemler için gerekli olan temel mikroişlemci ve mikrodenetleyici mimari alt yapılarının verilmesi. Mimariye dayalı adresleme yöntemlerini kullanarak algoritma ve makine dilinde programlama yeteneğinin geliştirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Mikroişlemci/Mikrodenetleyici mimarisini öğrenmek
2 2) Veri transferinde Adresleme yöntemlerini öğrenmek
3 3) Algoritma geliştirme ve makine dilinde programlama yeteneğinin elde dilmesi
4 4) Mikrodenetleyici çevre birimlerini tanımak ve kullanmak
5 5) Seri ve paralel veri iletimi ile harici çevre ile haberleşme
6 6) Ayrık zaman-transfer fonksiyonlarını gerçekleyebilmek
Hafta Konular  
1 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicilere giriş
2 Merkezi işlem birim mimarisi ve mikro program
3 Sayı sistemleri ve dönüşümler
4 Mikro denetleyici mimarisi
5 Özel Fonksiyon Kaydediciler ve Ram yapısı
6 Adresleme modları
7 Fonksiyonlarına göre Komutlar , (aritmetik, Lojik, dallanmalar, veri transferi)
8 Port yapıları ve fonksiyonları
9 Alt Program ve yığıt
10 Kesmeler ve kesme hizmet programı
11 Tablodan bakma yöntemi ve aritmetik işlemler
12 Zamanlama diyagramları ve yazılım
13 Harici RAM/ROM bağlantı ve harici adresleme
14 Ayrık-zaman transfer fonksiyonu gerçekleştirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 5
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. The 8051 microcontroller : architecture, programming, and applications, Kenneth J Ayala 2. C and the 8051 , Thomas W. Schultz
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)