Ders Adı İlk Yardım
Ders Kodu BCT-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 2.Temel yaşam desteği sağlamak 3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 4.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak 5.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak 6.Hasta veya yaralıları taşımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Travma, Konvülsiyonlar ve tetanoz, Kanamalar (Hemorojik-Hipovolemik Şok), Anaflaksi ve anaflaktik şok, Akut zehirlenmeler, Suda boğulma ve elektrik çarpması, Sıcak-güneş çarpması ve donma, Zehirli hayvan ısırmaları ve böcek sokması,kırık,çıkık, burkulma,yanık, yabancı cisim batması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İlkyardımla ilgili temel kavram ve ilkeleri bilmeli, -İlkyardımın özelliklerini belirleme (tanılama), uygulama ,değerlendirme süreci doğrultusunda bakımla ilgili kararları verebilme ve uygulayabilme becerisini kazandırma, -Birey, aile ve topluma sağlığın korunması, kazaların önlenmesi ve ilkyardımla ilgili temel bilgi ve beceri kazandıracak ?sağlık eğitimi? uygulayabilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İlkyardımın tanımı , tarihçesi ve genel bilgiler
2 Temel yaşam destegi , dogal afetlerde ilk yardım
3 Kanamalarda ve şokta ilkyardım
4 Solunum ve kalp durmasında ilkyardım, suni solunum
5 Kalp-Akciğer canlandırması
6 Yanıklar,sıcak çarpmaları ve donmalarda ilkyardım
7 Travmalar,kırık çıkıklar ve burkulmalarda ilkyardım
8 Ara sınav
9 Triaj ve hasta taşıma
10 Komalar ve epilepside ilkyardım
11 Besin ve kimyasal maddelerle zehirlenmede ilkyardım
12 Böcek sokmalarında ve ısırıklarında ilkyardım
13 Tıbbi acil durumlarda ilkyardım
14 İlkyardımın psikolojik yönleri ve genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 4
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 0
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 0
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)