Ders Adı Biyomalzemeler
Ders Kodu BCT-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, biyomühendislerin, malzeme bilimcilerin ve teknikerlerin kullanabileceği seviyede biyomalzeme ile ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir. Biyomalzemelerin vücuttaki kullanım alanlarına göre kullanım şartlarını ve karşılaşılabilecek problemleri değerlendirebileceklerdir. İnsan vücudu ve biyomalzemeler arasındaki biyouyumluluk kavramını açıklayabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1) Biyomalzemelerin tarihi, biyomalzemelerin sınıfları, metalik bazlı, seramik bazlı, polimerik bazlı ve kompozit bazlı biyomalzemeler, ileri biyomalzemeler 2) Biyomalzemelerin sert/yumuşak doku uygulamaları, kanla doğrudan temas eden biyomalzemelerin uygulamaları, ekstrakorporal sistemler 3) Doku-biyomalzeme etkileşimi, biyouyumluluk ve biyomalzeme testleri 4) Biyomalzemelerin üretim ve karakterizasyon teknikleri 5) Günümüzdeki biyomalzeme çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Biyomalzemelerin tarihsel gelişimini ve sınıflarını kavramak 2) Biyomalzemelerin doku uygulamalarını kavramak 3) Dokunun biyomalzeme ile etkileşimini kavramak 4) Biyouyumluluğu kavramak 5) Biyomalzemelerin üretim ve karakterizasyon tekniklerini kavramak 6) İleri biyomalzemeleri kavramak
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, biyomalzemelerin kullanımının önemini, biyomalzemelerin çeşitlerini, üretim tekniklerini ve biyomalzeme alanındaki gelişmeler hakkında bilgi vermektir. Biyomalzemelerin vücut dokularıyla etkileşimleri konusunda bilgilendirmektir......................
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyomalzemelere giriş, biyomalzemelerin tarihsel gelşimi, biyomalzemelerin sınıflandırılması
2 Metalik bazlı biyomalzemeler........................
3 Seramik bazlı biyomalzemeler........................
4 Polimerik bazlı biyomalzemeler......................
5 Kompozit bazlı biyomalzemeler.......................
6 Biyomalzemelerin sert doku uygulamaları..............
7 Biyomalzemelerin yumuşak doku uygulamaları...........
8 Kan ile doğrudan temas eden biyomalzemeler.............
9 Ekstrakorporal sistemler...........................
10 Doku-biyomalzeme etkileşimi........................
11 Biyouyumluluk ve biyouyumluluk testleri..............
12 Biyomalzemelerin üretimi ve karakterizasyon teknikleri
13 Günümüzde biyomalzeme alanındaki çalışmalar..........
14 İleri biyomalzemeler...............................
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 3
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1. Bhat, Sujata V., Biomaterials, Alpha Science International, 2002. 2. Ratner, Buddy D., Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996. 3. Enderle, John D., Bronzino, Joseph D., Blanchard, Susan M., Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier Academic Press, 2005.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)