Ders Adı Fizyolojik Sinyal İşleme
Ders Kodu BCT-3251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Mehmet Erhan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Elektrodun yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek 2) Dönüştürücülerin yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek 3) Biyolojik işaretlerin sayısal ve analog olarak işlenmesini öğrenmek 4) Elektrokardiyogram veri sıkıştırma tekniklerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyopotansiyel elektrotlar, Temel dönüştürücüler, sıcaklık dönüştürücüleri ve ölçümü, rezistif, indüktif, kapasitif, piesoelektrik, elektromagnetik dönüştürücüler ve uygulamaları, Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi, işaretlerin sınıflandırılması, biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi, EKG veri sıkıştırma teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İnsan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrot ve dönüştürücülerin yapısı çalışma prensipleri, bununla birlikte bu işaretlerin analog ve sayısal olarak işlenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektrodun devre modeli ve elektrod çeşitleri
2 Hücre uyarmada kullanılan elektrodlar
3 Dönüştürücüler
4 Dönüştürücüler
5 Dönüştürücüler
6 Ölçme ve tanılama sisteminde işaret işlemenin yeri
7 Ölçme ve tanılama sisteminde işaret işlemenin yeri
8 Biyolojik işaretlerin analog olarak işlenmesi
9 Biyolojik işaretlerin analog olarak işlenmesi
10 Biyolojik işaretlerin analog olarak işlenmesi
11 Kuvvetlendiricilerde gürültü azaltma yöntemleri
12 Mikroişlemciler ve ADCler
13 Biyolojik işaretlerin sayısal olarak işlenmesi
14 EKG veri sıkıştırma teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 3
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 0
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 5 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. E. YAZGAN, M. KORÜREK, Tıp Elektroniği, İTÜ Yayınları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)