Ders Adı Tıbbi Bilişim
Ders Kodu BCT-3253
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Sağlık sektöründe bilgisayarlı sistemlerin kullanımını anlatmak • Kişisel sağlık kaydı, medikal görüntü, biosinyal analiz gibi sağlık kayıtlarını tanımlama ve örnekleme • Hasta odaklı bilişim sistemleri tespit etmek ve özelliklerini anlatmak • Medikal bilgi ve sağlık hizmetlerinde karar destek sistemlerinin kullanımını tasvir etmek • Tibbli bilgi toplamak için kullanılan strateji ve yöntemleri anlatmak • Hastane yönetim sisteminin bileşenlerini ve yapısını tasvir etmek • Tıp bilişiminde insan bilgisayar etkileşiminin önemini ifade etmek • Sağlık hizmetlerine yönelik bir bilişim sistemi tasarlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi. Kişisel sağlık kaydı. Sağlık istatistikleri, biyomedikal araştırma ve kalite yönetimi. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve dağıtımı. Bilgi teknolojileri ve sistemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik temel kavram, teknik ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, kişisel sağlık kaydı, medikal bilgi, sağlık bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, sistem entegrasyon, dijital kütüphane, etik unsurlar gibi konularda sağlık bilişimine yönelik genel bir bakış sunulmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi teknolojileri ve tıp bilişimine giriş
2 Hasta kayıt (Kişisel Sağlık Kaydı)
3 Biosinyal analiz
4 Tıbbi görüntüleme
5 Görüntü işleme ve analizi
6 Hasta odaklı bilişim sistemler
7 Hasta odaklı bilişim sistemleri
8 Tıbbi veri ve karar destek sistemleri
9 Klinik karar destek sistemler
10 Tıbbi veri toplamak için stratejiler
11 Klinik bilişim sistemleri için tahmin araçları
12 Sağlık hizmelerine yönelik bilişim sistemi tasarlama ve modeleme
13 Hastane bilişim sistemleri
14 Sağlık bilişim sistemlerinde insan-bilgisayar etkileşimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 0
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 0
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 0
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 0
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. 1. J.H. van Bemmel, M.A. Musen. Handbook of Medical Informatics, 1997. HMI , ISBN: 3540633510 http://www.mieur.nl/mihandbook/r_3_3/handbook/home.htm
Diğer Kaynaklar 1. Human, Social and Organizational Aspects of Health Information Systems. edited by A.W. Kushniruk & E. M. Borycki, IGI Global, 2008 2. Health Information Management Technology, an Applied Approach, Merida L. Johns (Editor), 2nd ed., AHIMA, ISBN: 978-1584261414, 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)