Ders Adı Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Ders Kodu BCT-3259
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletme ve İşletme Yönetimi ile İlgili Genel Bilgiler ve Temel Kavramları Tanımlar 2) İşletme Türlerini Açıklar 3) İşletmenin Kuruluş Aşamalarını Açıklar 4) Yönetimin Fonksiyonlarını Açıklar 5) Üretim Yönetimini Tanımlar 6) Pazarlama Yönetimini Tanımlar 7) Finans Yönetimini Tanımlar 8) İnsan Kaynakları Yönetimini Tanımlar 9) Zaman ve Kriz Yönetimini Tanımlar 10) Girişimcilik ve Girişimci Kavramları ve İçeriğini Tanımlar 11) Yeni İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Satın Almayı Açıklar 12) Franchisingi (İmtiyaz Hakkı) Tanımlar 13) Girişimcilik ve Kültürü Tanımlar 14) Girişimcilikte Cinsiyet Faktörünü Açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar, işletme türleri, işletmenin kuruluş aşamaları, yönetimin fonksiyonları, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman ve kriz yönetimi, girişimcilik ve girişimci kavramları ve içeriği, yeni iş kurma ve mevcut işletmeyi satın alma, franchising (imtiyaz hakkı), girişimcilik ve kültür, girişimcilikte cinsiyet faktörü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İşletmelerde yönetim bilincine sahip, işletme türlerini ve yönetim fonksiyonlarını bilen, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, zaman ve kriz yönetimleri ile girişimcilik kavram, içerik ve kültürüne hakim, franchising ve girişimcilikte cinsiyet faktörü hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1) İşletme ve İşletme Yönetimi ile İlgili Genel Bilgiler ve Temel Kavramları Tanımlar
2 2) İşletme Türlerini Açıklar
3 3) İşletmenin Kuruluş Aşamalarını Açıklar
4 4) Yönetimin Fonksiyonlarını Açıklar
5 5) Üretim Yönetimini Tanımlar
6 6) Pazarlama Yönetimini Tanımlar
7 7) Finans Yönetimini Tanımlar
8 8) İnsan Kaynakları Yönetimini Tanımlar
9 9) Zaman ve Kriz Yönetimini Tanımlar
10 10) Girişimcilik ve Girişimci Kavramları ve İçeriğini Tanımlar
11 11) Yeni İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Satın Almayı Açıklar
12 12) Franchisingi (İmtiyaz Hakkı) Tanımlar
13 13) Girişimcilik ve Kültürü Tanımlar
14 14) Girişimcilikte Cinsiyet Faktörünü Açıklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 1
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 1
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 3
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu “İşletmelerde Yönetim ve Girişimcilik” Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Diğer Kaynaklar [1] Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öğr.Gör.Dr.E. Asuman ATİLLA, Öğr.Gör. Meral BEKTAŞ, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012 [2] Prof.Dr.Ömer DİNÇER, Doç.Dr. Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Alfa Yayınları, 2009 [3] Semra ARIKAN, Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, 2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)