Ders Adı Algoritma ve Programlama
Ders Kodu BCT-3263
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Algoritma ve programlama mantığı bilir 2) Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir 3) Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir 4) C# programa dili program geliştirme arayüzünü kullanabilir 5) C# programlama dilini kullanarak program oluşturabilir 6) C# programlama dilinde dizileri kullanabilir 7) C# programlama dilinde altprogram yapısını kullanabilir 8) C# programlama dilinde dosya yapısını kullanabilir 9) C# programlama dilini kullanarak grafik ve animasyon oluşturabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, C# Programlama dili geliştirme ortamı, C# programlama dili ile program geliştirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Algoritma ve programlama mantığını kavrayabilme 2) Bir problemin akış diyagramını oluşturabilme 3) Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilme 4) C# programa dili program geliştirme arayüzünü kullanabilme ve program oluşturabilme
Dersin Amacı Algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı verilerek, yapısal programlama dili C# program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları
2 C# Programlama dili genel özellikleri, C# programı görsel arayüzü kullanımı, menüler, kısayollar
3 C# dilinin yapısı, değişken tanımlama, atama işlemleri, operatörler, Veri tipleri
4 C# Programlama dilinde kullanılan Giriş-Çıkış komutları, Temel ekran komutları, Örnek Uygulamalar
5 C# Programlama dilinde kullanılan karar (if ve çoklu if) komutları, Örnek Uygulamalar
6 C# Programlama dilinde kullanılan Sayaçlı döngü komut, Örnek Uygulamalar
7 Koşullu döngü komtları ve döngü çıkış komutları, Örnek Uygulamalar
8 C# programlama dilinde kullanılan temel kütüphane fonksiyonları, veri türü değiştirme komutları, Örnek Uygulamalar
9 Programlama dillerinde dizi yapısı, Tek boyutlu diziler, Örnek Uygulamalar
10 Çok boyutlu diziler, Menü oluşturma, Örnek Uygulamalar
11 Programlama dillerinde alt program yapısı, Fonksiyonlar, Örnek Uygulamalar
12 Procedureler, parametre kullanımı, forward komutu kullanımı, Örnek Uygulamalar
13 Programlama dillerinde dosya kavramı, Metin Tipli dosya kullanımı, Örnek Uygulamalar
14 Grafik kavramı, C# programlama dilinde kullanılan temel grafik komutları, Örnek program
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 4
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 5
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
10 4
11 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)