Ders Adı Veritabanı I
Ders Kodu BPR-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ayşalı KARA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri. Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü. Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar. İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri. Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma). Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama. SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme. SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri. SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolar arasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme. MS Access kurulumu, arayüz kullanımı,MS Access ‘da veritabanı oluşturma, MS Access görsel arayüzünde sihirbaz kullanarak tablo oluşturma, anahtar tanımlama (birincil anahtar, aday anahtar, yabancı anahtar). MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma. MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme. Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ’da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı. Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak
No Dersin Kazanımları  
1 1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir
2 2) Veri tabanı temel kavramlarını bilir
3 3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir
4 4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir
5 5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir
6 6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir
7 7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini bilir, veritabanı iç işlemlerini bilir
8 8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri
2 Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü
3 Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar
4 İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri
5 Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma)
6 Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama
7 SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme
8 SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri
9 SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolararasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme
10 MS Access kurulumu, arayüz kullanımı,MS Access ‘da veritabanı oluşturma, MS Access görsel arayüzünde sihirbaz kullanarak tablo oluşturma, anahtar tanımlama (birincil anahtar, aday anahtar, yabancı anahtar)
11 MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma
12 MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme
13 Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ’da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı
14 Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 2
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 4
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 1
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 5
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu http://www.adamyo.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları
Diğer Kaynaklar YOK
Materyal
Dökümanlar PPT SUNUMLAR HACETTEPE ÜNİ.DERS NOTU VTYS ESKİ DERS NORTLARIM WORD BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 1 BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 2 SQL GYTE DERS NOTU
Ödevler PPT SUNUMLAR HACETTEPE ÜNİ.DERS NOTU VTYS ESKİ DERS NORTLARIM WORD BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 1 BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 2 SQL GYTE DERS NOTU
Sınavlar VİZE- FİNAL
Materyal Diğer BÜTÜNLEME
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri