Ders Adı Geliştirme Kartı Programlama
Ders Kodu BPR-3154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1-Kablosuz iletişim öğelerini programlama ortamında kullanabilme.(Bluetooth, wifi zigbee....vb.) 2-Çevreden sensör değerlerini alıp buna göre akıllı otomasyon sistemleri oluşturabilme. 3-Ethernet, internet kontrollü sistemler oluşturabilme. 4-Sensör , rfid ve diğer yollarla girilen verileri basitçe database kullanıp depolayabilme. 5-Görüntü(kamera) ve ses verilerini kullanan sistemler oluşturabilme. 6-Cep telefonundan kontrollü sistemler oluşturabilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin gerçek dünya objelerinin kablosuz olarak programlanmasını, ethernet ve internet üzerinden kontrolünü, basit veri tabanlarında saklanmasını, kamera-görsel ve ses verilerini, sensör sistemleriyle birleştirerek proje tabanlı programlama yapılarını kavrayıp uygulayabilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Kablosuz iletişim öğelerini programlama ortamında kullanabilme.(Bluetooth, wifi zigbee....vb.)
2 2-Çevreden sensör değerlerini alıp buna göre akıllı otomasyon sistemleri oluşturabilme.
3 3-Ethernet, internet kontrollü sistemler oluşturabilme.
4 4-Sensör , rfid ve diğer yollarla girilen verileri basitçe database kullanıp depolayabilme.
5 5-Görüntü(kamera) ve ses verilerini kullanan sistemler oluşturabilme.
6 6-Cep telefonundan kontrollü sistemler oluşturabilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Arduino program ortamına giriş,dijital ve analog veri giriş çıkışları
2 Seri porttan haberleşme
3 Sensorlerden veri girişi ve LCD ekran kullanımı
4 DC ve Servo motor kullanımı
5 Rfid ile programlama
6 Bluetooth kablosuz iletişimle programlama
7 Bluetooth kablosuz iletişimle programlama
8 Wifi Zigbee ile programlama
9 Ethernet bağlantısı ile programlamak
10 Verilerin dosya ve veri tabanlarında basitçe saklanması
11 Verilerin dosya ve veri tabanlarında basitçe saklanması
12 Sd kart kullanımı, sensorlerden okunan verilerin grafiksel gösterimi
13 Raspberry Pi ortamını tanıtımı, kamera kullanımı
14 Android Studio ile basitçe cep telefonundan veri aktarımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 2
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 2
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1) Arduino, Dikeyeksen yayınları, Coşkun Taşdemir, 2012 2) Projelerle Arduino, Kodlab Yayınları, Erdal Delebe , 2014 3) Raspberry Pi, Dikeyeksen yayınları, Arda Kılıçdağı, 2014
Diğer Kaynaklar 1) Android Programlama, Kodlab yayınları, Aysan Ethem Narman
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri